LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING

Avdelingsingeniør innen genetikk

Søknadsfrist: 07.11.2021

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen naturforskning. Vår kompetanse utøves gjennom forskning, utredningsarbeid, overvåking og konsekvensutredninger. NINA har over 290 ansatte, med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo.

NINAs genetikklaboratorium i Trondheim er ledende innen forvaltningsgenetikk på rovdyr, laksefisk og miljø-DNA. Laben har i dag fire faste ingeniører, men vi har stor etterspørsel etter vår kompetanse og har derfor behov for å styrke staben med flere avdelingsingeniører i fast stilling.

NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som stiftelse. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med rundt 290 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø, samt en forskningsstasjon og genbank for laksefisk på Ims i Rogaland. NINAs genetikklaboratorium hører administrativt inn under avdeling for akvatisk naturmangfold i Trondheim, men jobber opp mot alle fagavdelingene i NINA.

NINAs genetikklaboratorium utfører genetiske analyser i forbindelse med forskning, miljøovervåkning og forvaltningsgenetikk. Materialet for DNA-analyse vil være fra både akvatiske og terrestriske dyr og planter, og fra miljø-DNA prøver. I labarbeidet inngår ekstrahering av DNA, RNA PCR, genotyping av mikrosatellitt- og SNP-markører, sanger-sekvensering, qPCR, ddPCR, preparering til epigenetiske analyser og bibliotekoppsett til next-gen sekvensering. Erfaring med andre moderne genetiske verktøy vil også bli vurdert som positivt.

Vi søker etter medarbeidere med bred erfaring fra arbeid på lab og spesielt med molekylærgenetiske metoder. Ønsket kvalifikasjon er mastergrad eller tilsvarende i bioteknologi/biologi eller ingeniørfag (bioingeniør, kjemiingeniør). De som tilsettes må kunne jobbe godt i team og samarbeide med andre, men også kunne jobbe selvstendig og være fleksible. Arbeidet krever medarbeidere som er ryddige, nøyaktige og effektive.

NINAs genetikklaboratorium er for tiden under oppgradering og utvidelse og tidspunkt for tiltredelse vil derfor ses i sammenheng med denne prosessen.

Vi tilbyr:

• lønn etter kvalifikasjoner og kompetanse

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• variert og interessant arbeid i et av Norges ledende forskningsmiljøer

• et trivelig og spennende arbeidsmiljø

NINA arbeider aktivt for å oppnå kjønnsbalanse innen alle stillingsgrupper. Til denne stillingen oppfordres derfor menn til å søke.

Arbeidsspråket i NINA er norsk.

Ytterligere informasjon om stillingene kan fås hos:

Søknad sendes på e-post til [email protected] Den må inneholde CV med informasjon om utdanning og relevant arbeidserfaring, samt kopi av vitnemål og attester. Utvalgte kandidater vil bli innkalt til intervju.

Søknadsfrist er 7. november 2021.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS