Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Ingeniørstillinger ved Elektronikklaboratoriet, 3 stillinger

Søknadsfrist: 11.12.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Fysisk institutt har Norges største fysikkfaglige miljø og utfører grunnforskning innen et bredt spekter av fysikken: fra elementærpartikkelfysikk til materialfysikk og energiforskning, og fra romforskning til medisinsk fysikk.


En god andel av forskningen vår er tverrfaglig, og utføres i samarbeid med både andre institutter innen realfag ved UiO, og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Forskningen har ofte kort vei til praktiske anvendelser, og formidling er en viktig oppgave. Innen utdanning tilbyr vi mange emner og er involvert i flere studieprogrammer på bachelor- og masternivå. Vi har noen av landets dyktigste forelesere, og et lærings- og studentmiljø vi er stolte av. Instituttet har ca. 200 ansatte i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger, og uteksaminerer hvert år rundt 40 masterstudenter og 15-20 doktorgradskandidater.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Fysisk institutt har for tiden ledig tre faste ingeniørstillinger (avdelings-/over-/senior-) ved Elektronikklaboratoriet (ELAB).

ELAB er en fellestjeneste for hele instituttet, og arbeider i hovedsak med instrumentering for vitenskapelige prosjekter. Medarbeiderne har lang erfaring som leverandør av produkter og tjenester til blant annet CERN og rakett- og satellittprosjekter for blant annet NASA og den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. ELAB er også involvert i undervisning og kompetanseformidling.

ELAB er en forutsetning for å holde et høyt internasjonalt nivå på den eksperimentelle forskningsaktiviteten ved instituttet. Med dette laboratoriet kan forskningsmiljøene få tilgang til utvikling og sammenstilling av instrumentering av ulik art som ikke kan anskaffes kommersielt.

Vi har en avansert utstyrspark, med moderne renrom bestykket med Delvotec bondemaskin, Bondtec pull-tester, Onyx-32 montasjerobot samt plasmacleaner. SET flipchip bonder og optisk koordinatmålemaskin installeres i høst. Dessuten har ELAB tradisjonelle fasiliteter for montasje og testing av komponenter samt prototypeutvikling av PCB.

De som ansettes må påregne kortere opphold ved instituttets samarbeidsinstitusjoner i inn- og utland. ELAB har et kollektivt ansvar for daglig drift og oppfølging av studenter.

Arbeidsoppgaver for stillingene vil bli bestemt ut fra kompetanse, interesser og behov. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsettelse i alle stillinger.

Arbeidsoppgaver

Stillinger kategori 1:

Inntil to overingeniør-/senioringeniørstillinger avhengig av utdannelse/erfaring.

Arbeidsoppgaver:

 • Drift og utvikling av maskinpark og prosess-portefølje.
 • Utvikling av byggemetoder og håndtering av åpen- Si detektormoduler.
 • FPGA- og embedded softwareutvikling.
 • Dokumentasjon og prosjektoppfølging

Stillinger kategori 2:

Inntil to avdelingsingeniør-/overingeniørstillinger avhengig av utdannelse/erfaring.

Arbeidsoppgaver:

 • Drift og vedlikehold av vår avanserte maskinpark.
 • Utvikling av byggemetoder og håndtering av åpen- Si detektormoduler.
 • Kretskortdesign og -utlegg, montasje og testing.
 • Innkjøpshåndtering.

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav kategori 1:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, innen elektronikk eller eksperimentalfysikk, gjerne med noen års erfaring. Nyutdannede med riktig kompetanse vil også være av interesse.
 • For tilsetting som senioringeniør kreves utdanning på master-/siv. ing.-nivå med relevant arbeidserfaring.
 • Realkompetanse vil kunne erstatte utdanningskrav.
 • Meget gode kunnskaper i engelsk og norsk/nordisk skriftlig og muntlig.

Det er ønskelig med kompetanse innenfor noen av følgende områder: Systemdesign, byggemetoder/pakking av elektronikk, EDA/DAK, mekanisk/elektrisk integrasjon, FPGA- og embedded software.

Kvalifikasjonskrav kategori 2:

 • Ingeniørutdanning tilsvarende bachelornivå innen elektronikk. Kandidater med Teknisk fagskole eller fagbrev med relevant erfaring vil bli vurdert. Tilsetting i stilling som overingeniør krever bachelorutdanning.
 • Realkompetanse vil kunne erstatte utdanningskrav.
 • Gode kunnskaper i norsk/nordisk og engelsk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter ansvarsbevisste, initiativrike, positive og serviceinnstilte personer.
 • Gode samarbeidsegenskaper vil bli vektlagt, men også evne til å jobbe selvstendig.
 • Evnen til å jobbe presist og nøyaktig er en forutsetning

Vi tilbyr

 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av ansiennitet og kompetanse innenfor et spenn mellom:

 • for stillingstittel senioringeniør (SKO 1181) kr 513 600 - kr 667 200
 • for stillingstittel overingeniør (SKO 1087) kr 472 000 – kr 594 400
 • for stillingstittel avdelingsingeniør (SKO 1085) kr 449 300 – kr 513 600

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med en beskrivelse av motivasjon for å søke stillingen
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «Send søknad»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedrørende Jobbnorge, ta kontakt med Elin Thoresen, tel. 22857196, epost [email protected]

Send søknad