Ledig stilling ved Havforskingsinstituttet

1085 Avdelingsingeniør / Lager- og logistikkmedarbeider

Søknadsfrist: 23.06.2019

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø er det ledig en fast 100 % stilling som lager- og logistikkmedarbeider. Hovedoppgavene er knyttet til daglig drift, systematisering og utvikling av instituttets lager i Tromsø, samt logistikk tilknyttet lageret i forbindelse med mobilisering/demobilisering til tokt- og feltarbeid. Arbeidet vil periodevis være hektisk, behov for kvelds- og helgearbeid vil oppstå, og noen forefallende arbeidsoppgaver må løses på kort varsel.

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.


Den 1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

De fleste av forskningstoktene i Tromsø utføres ved bruk av fartøyene til Havforskningsinstituttets eget rederi. Lageret i Tromsø blir dermed stedet der forskningsutstyr oppbevares, vedlikeholdes, klargjøres og pakkes når forskningstokt startes og avsluttes.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Daglig drift og generelt lagerarbeid, forefallende arbeid.
 • Utvikling av lagerhold og verktøy for lagerstyring for mest mulig kostnadseffektiv drift.
 • Ivareta renhold og orden i lagerlokalene.
 • Ivareta og utvikle HMS rutiner for lagerarbeid.
 • Mottak og forsendelse av frakt/varer/utstyr.
 • Lasting og lossing av utstyr ved anløp av forskningsfartøy.
 • Bistå ved klargjøring og vedlikehold/reparasjon av utstyr.
 • Ivareta årlige kontroll av kjøretøy og løfteredskap.
 • Ivareta transport og logistikk ved bruk av truck, bil, henger.

Krav til kompetanse:

 • Førerkort for personbil klasse B.
 • Truckførersertifikat T1 – T4.
 • Må beherske norsk og engelsk.
 • Kjennskap til lagerstyringsverktøy og lagerarbeid.
 • Kjennskap til logistikkarbeid, gjerne maritimt.
 • God forståelse av digitale kontorverktøy.
 • Fagbrev (logistikk) eller annen relevant formell kompetanse.
 • Relevant arbeidserfaring innenfor det aktuelle fagområdet kan kompensere for manglende formell utdannelse.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Førerkort for tilhenger klasse BE.
 • Førerkort for lastebil klasse C.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, strukturert og initiativrik. Evne å sette ting i system.
 • Imøtekommende og serviceinnstilt.
 • Fleksibel og samarbeidsvillig.
 • Sterk vilje og god evne til å gjennomføre oppgaver.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr et utfordrende og kreativt arbeidsmiljø i et nasjonalt institutt med internasjonale kontakter. Vi har fleksibel arbeidstid samt gode pensjonsordninger og velferdstilbud.

Ytterligere informasjon:

Stillingen lønnes etter statens regulativ som 1085 avdelingsingeniør. Fra bruttolønnen trekkes et 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Den som tilsettes må følge Havforskningsinstituttets retningslinjer, og det kan påregnes endringer i organisering og arbeidsoppgaver.

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med:

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, relevante attester og vitnemål.

Søk på stillingen