Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i regionale innovasjonssstudier

Søknadsfrist: 25.08.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Handelshøyskolen er det ledig to 100 % stillinger som doktorgradsstipendiat i regionale innovasjonsstudier. Stillingene er tilknyttet Institutt for arbeidsliv og innovasjon for en periode på tre år, evt fire år med 25 % pliktarbeid. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med Handelshøyskolen, men fortrinnsvis innen 2019.

Universitetet i Agde

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Handelshøyskolen, som er AACSB akkreditert, er organisert i fire institutter hvor Institutt for arbeidsliv og innovasjon er lokalisert ved Campus Grimstad. Instituttet har for tiden 14 faste ansatte, i tillegg til seks stipendiater og postdoktorer, samt tilknyttede professor II stillinger. Instituttet tilbyr studier på masternivå i innovasjon og kunnskapsutvikling og i industriell økonomi og teknologiledelse, samt et årsstudium på bachelornivå i HR og organisasjonsutvikling. Det foregår betydelige forskningsaktivitet innenfor innovasjon, arbeidsliv og sirkulær økonomi ved instituttet.

Arbeidsoppgaver

Stipendiatstillingene er knyttet til fagområdet regionale innovasjonsstudier. Stipendiatene skal studere innovasjonsprosesser fra et systemperspektiv. Det kan omfatte studier av innovasjon i bedrifter og offentlige institusjoner, men det må innbefatte hvordan innovasjonsaktivitet påvirkes av eksterne omgivelser. Spesielt aktuelt er forskning for å oppnå økt forståelse av omstillinger i næringsliv og samfunn, med vekt på grønn og/eller digital omstilling. Studier bør også innbefatte betydningen av aktører og handlinger på bedrifts- og regionnivå for innovasjon og omstilling, som kan bestå i hvordan aktører tilpasser og skaper ressurser for å oppnå økt innovasjon. Det er også aktuelt med et dynamisk perspektiv på forskning på omstillinger, for eksempel gjennom studier av langsiktig utviklingsbaner for næringer og innovasjonssystemer.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

 • utdannelse på masternivå, inkludert en masteroppgave, innenfor økonomi eller et samfunnsvitenskapelig fag med minst B som gjennomsnittskarakter.
 • mastergraden må omfatte emner innenfor innovasjonsfeltet
 • god evne til muntlig og skriftlig fremstilling på engelsk og norsk

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Handelshøyskolen.

Årets kandidater/kandidater som er i avslutningsfasen av master kan også søke.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • kunnskap om teorier om innovasjon.
 • gode kvalifikasjoner innen forskningsmetode, spesielt kvalitativ metode

Personlige egenskaper

 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • gode samarbeidsevner
 • stor arbeidskapasitet
 • evne til å jobbe besluttsomt og å levere i henhold til korte tidsfrister

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske utlysningsteksten skal den norske teksten legges til grunn

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave, alternativt en dato/tidsplan for avslutning av master
 • attester
 • eventuelle vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 5 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, metoder og fremdriftsplan innenfor den gitte rammen

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 25. august 2019.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen