Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i miljøvurdering av bærekraftige bygg

Søknadsfrist: 22.11.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i miljøvurdering av bærekraftige bygg, tilknyttet Institutt for ingeniørvitenskap, for en periode på tre år. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til et europeisk regionalt utviklingsprosjekt: Scandinavian Sustainable Circular Construction, hvor 8 partnere fra Norge, Sverige og Danmark deltar. Utgangspunktet er at det, i vår region og i Skandinavia, bygges flere store offentlige bygg der bærekraft (miljø) og energieffektivitet er i fokus. Det finnes mange værktøy til vurdering av bygningers bærekraft i forbindelse med valg af design, konstruksjon og renovering. Valget av værktøy kan ofte bli bestemmende for de løsninger man ender opp med. I PhD-projektet skal man derfor se på, og vurdere, eksisterende miljøindikatorer generelt og spesielt i forbindelse med oppførelse av en ny felles fagskole for hele Agder med det formål å kunne vurdere og utvikle miljøindikatorer for hvor grønn og bæredyktig en bygning er.

Det forventes av den som blir tilsatt i stillingen bidrar på partnerskapsmøter i Interreg prosjektet, både i diskusjoner og skriftkig, slik at resultater fra PhD prosjektet kommer alle partnerne til gode.

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha mastergrad innen et av områdene bygg, bærekraft, energi og miljø eller industriell økologi. Søkere med annen relevant masterutdanning som kan dokumentere relevant arbeidspraksis/erfaring kan også vurderes.

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig, samt til å kommunisere med bygningsplanleggere.

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider.

Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig ved tilsetting. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs Ph.d.-program ved Fakultet for teknologi og realfag, spesialisering i fornybar energi.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra/ god kjennskap til miljøvurdering av bærekraftige bygg
 • Erfaring fra forskningsrelatert arbeid
 • Erfaring med prosjektarbeid

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Analytiske evner
 • Evne til å arbeide målrettet
 • Skriftlig og muntlig formidlingsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 brutto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål med karakterer fra bachelor og masterstudium
 • Masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • Attester
 • Vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 22.11.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen