Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Rådgiver - Avdeling for lærerutdanning

Søknadsfrist: 24.10.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver fra 01.12.2019. Stillingen er knyttet til Avdeling for lærerutdanning, og arbeidssted er Campus Grimstad.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Avdeling for lærerutdanning har 30 ansatte. Avdelingen leder og utvikler lærerutdanningene ved universitetet i samarbeid med fakultetene. Avdelingen ivaretar studieadministrative oppgaver knyttet til omkring 1950 lærerstudenter, har ansvar for koordinering og drift av praksis til studentene og har ansvar for en rekke lærerutdanningsrelaterte prosjekter initiert av Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og andre.

Stillingen vi lyser ut er Avdeling for lærerutdanning sin stedlige representant på campus Grimstad, der vi tilbyr barnehagelærerutdanning med 35 studieplasser pr kull. Ved campus Grimstad vil personen som blir ansatt, ha kontorplass sammen med de faglige ansatte fra fakultetene som underviser ved barnehagelærerutdanningene. Den ansatte i rådgiverstillingen vil være en samlende person for barnehagelærermiljøet i Grimstad. Stillingen vil være en del av teamet til barnehagelærerutdanningene i Avdeling for lærerutdanning og vil rapportere til avdelingsdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • ansvarlig for daglig drift av barnehagelærerutdanningen ved Campus Grimstad
 • drift og utvikling av praksis for studenter i barnehagelærerutdanningen
 • oppfølging og veiledning av studenter og søkere
 • ansvarlig for inngåelse og oppfølging av partneravtaler med praksisbarnehager i Aust-Agder
 • sørge for gode samarbeidsrutiner mellom Avdeling for lærerutdanning, faglig ansatte og våre partnerbarnehager
 • gjennomføre samtaler med studenter om for eksempel progresjon i utdanningene
 • være en ressurs for studieleder, og kunne delta i og lede prosjekter og prosesser knyttet til barnehagelærerutdanningene
 • andre arbeidsoppgaver for avdelingens ledelse

Den som ansattes må forvente noe reisevirksomhet til Campus Kristiansand.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • må ha relevant høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende, men dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.
 • må ha god kompetanse i bruk av digitale verktøy

Ønskede kvalifikasjoner

 • barnehagefaglig bakgrunn vil vektlegges
 • bør ha erfaring med og evne til å veilede studenter og søkere
 • bør ha erfaring med prosjektrelaterte oppgaver innenfor utdanningssektoren

Personlige egenskaper

 • må kunne å arbeide selvstendig og i team
 • gode samarbeidsevner på tvers av fagområder
 • stor arbeidskapasitet
 • være tillitsskapende i møtet med studentene, faglærerne og praksislærerne
 • inneha en løsnings- og utviklingsorientert innstilling
 • strukturert

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, kr. 488.000 - 583.900 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 24.10.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Rådgiver Ann Birgitte Tveiten, tlf. 37 23 30 19, mobil 919 16 969, e-post [email protected]

For spørsmål om stillingen og søknadsprosessen:

 • Avdelingsdirektør Anne Grete Lindeland tlf. 38 14 11 90, mobil 916 08 309, [email protected]

Søk stillingen