Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Innovasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 15.10.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som innovasjonsrådgiver. Tiltredelse etter avtale. Stillingen er knyttet til Handelshøyskolen, Senter for Entreprenørskap og Sosial Innovasjon, UiA Nyskaping. Arbeidssted er både Campus Kristiansand og Grimstad.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

UiA Nyskaping har, siden oppstarten i 2016, hatt en vekst som har gjort det nødvendig å dele den inn i to separate enheter: UiA Nyskaping Student og UiA Nyskaping Ansatt. Den utlyste Stillingen som innovasjonsrådgiver hører inn under UiA Nyskaping Ansatt. UiA Nyskaping Ansatt er en strategisk satsning ved Universitetet i Agder (UiA) og har som visjon å akselerere innovasjon blant ansatte ved UiA og å overføre kunnskap fra UiA til samfunnet. Dette gjøres ved å medvirke til et dynamisk og innovativt økosystem, hvor idéer omgjøres til bærekraftige og verdiskapende aktiviteter og kommersialiseringer. UiA Nyskaping Ansatt har fokus på samfunnsinnvirkning (impact) og bidrar med konseptutvikling, forskningssøknader, kommersialisering, sikring av IP (Intellectual Property) og verdiskaping.

Stillingen som innovasjonsrådgiver vi inngå i et team av fagfolk innen innovasjon og kommersialisering som jobber med utviklingen av UiA Nyskaping Ansatt.

Universitetet i Agder er kjent for et godt forsknings- og undervisningsmiljø med nærhet til studentene og et godt samarbeid med regionalt næringsliv. Gjennom å ha fokus på innovasjon har universitetet som målsetting å stimulere til mer verdiskaping blant ansatte.

Arbeidsoppgaver

Til stillingenes ansvarsområde hører bl.a.:

 • bistå vitenskapelig ansatte med rådgiving innen ide- og forretningsutvikling, kommersialisering og IPR (Intellectual Property Rights) i alle faser av forskningen, fra søknad til avsluttet prosjekt
 • identifisere og realisere muligheter for kommersialisering og verdiskaping (impact) i de ansattes forskningsresultater
 • videreutvikle en kultur for kommersialisering og kunnskapsoverføring i fagmiljøene
 • øke synligheten av fagmiljøenes innovasjonsaktivitet, herunder utvikle kommunikasjonsmateriale, fasilitere workshops, osv.
 • forretningsutvikling og prosjektstyring av ansattprosjekter
 • realisere forskningsbasert innovasjon i samarbeid med ekstern kommersialiseringsaktør og andre sentrale partnere

UiA Nyskaping Ansatt er en relativt ny enhet og organisering og arbeidsoppgaver kan endres.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • relevant utdanning innen økonomi/innovasjon på masternivå (eller tilgrensende fagområder). Dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet.
 • kunnskap og erfaring med ide- og forretningsutvikling, samt kommersialiseringsprosesser
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • god digital forståelse

Ønskede kvalifikasjoner

 • god kjennskap til økosystemet for nyskaping på Agder

Personlige egenskaper

 • gode rådgivningsevner og interesse for forskning og verdiskaping (impact)
 • nyskapende tankesett
 • sterk gjennomføringsevne
 • gode samarbeidsevner
 • god relasjonsbygger
 • god formidlingsevne skriftlig og muntlig
 • resultatorientert
 • serviceinnstilt
 • løsningsorientert
 • evne til å arbeide selvstendig

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • inspirerende og tverrfaglig arbeidsmiljø preget av nyskaping og faglig kvalitet
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • mulighet til å kunne påvirke utviklingen på UiA og i regionen
 • stort regionalt nettverk
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, rådgiver kode 1434, 472.000 - 542.400 brutto pr. år/seniorrådgiver kode 1364, kr. 542.400 -583.900 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 15. oktober 2019.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • leder for Senter for Entreprenørskap og Sosial Innovasjon Bjørn-Tore Flåten, e-post: [email protected], tlf. 3814231
 • leder for UiA Nyskaping Ansatt Kristina Walker-Nordlöf, tlf. 40466598, e-post: [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • seniorrådgiver, personal, Anna Cesilie Færavaag, tlf. 38142414, mobil 97429499, e-post: [email protected]

Søk stillingen