Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Professor i byggteknikk - betongteknologi

Søknadsfrist: 30.06.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, er det ledig en fast 20 % stilling som professor i byggteknikk - betongteknologi, tilknyttet Institutt for ingeniørvitenskap. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Institutt for ingeniørvitenskap har over 110 ansatte i vitenskapelige og tekniske stillinger. Stillingen vil bli tillagt faggruppe for Bygg. Det drives variert forskning innen alle faggruppene Mekatronikk, Fornybar energi, Bygg og Industriell økonomi, og vi ønsker også velkommen tverrfaglige prosjekter innen instituttet eller mot andre fagmiljø. Vi har mye internasjonalt samarbeid, og særlig tett og godt samarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter i regionen, både innen forskning og undervisning. Bedriftene bidrar med oppdrag, kompetanse og ressurser.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil bli hovedveileder for PhD-student i forskningsprosjektet MEERC. En annen viktig oppgave vil være å ta en lederrolle i fagmiljøet for initiering og finansiering av FoUI-prosjekter i samarbeid med industrien. Hensikten med sistnevnte er å bygge virksomheten og å bidra som mentor i kompetanseutviklingen mot toppstilling for øvrige ansatte i faggruppen. Kravet til professorkompetanse og bred erfaring med initiering og ledelse av industrielle forskningsprosjekter er derfor ufravikelig.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det kreves formell utdannelse med PhD innen betongteknologi. Dessuten kreves bred erfaring med forskning, samt etablering, finansiering og ledelse av FoUI-prosjekter innen tekniske egenskaper til resirkulert tilslag, herunder gjenvinning av betongavfall og langtids miljøpåvirkning til jord og grunnvann.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk, og arbeidet vil kreve utstrakt dialog med bransjen. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet som samarbeidsevner, skriftlig og muntlig formuleringsevne, analytiske evner, arbeidskapasitet og fleksibilitet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 640 200 – 934 800 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 15)
 • Ev. andre

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 30.06.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Visedekan/dosent Rein Terje Thorstensen, tlf. 37 23 32 16, mobil 90 93 26 69, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • HR Rådgiver Nina Rønningen, tlf. 38 14 20 16, mobil 48 15 77 61, e-post [email protected]

Søk stillingen