Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i helsevitenskap

Søknadsfrist: 09.07.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap for en periode på tre år, eventuelt fire år med 25 % pliktarbeid. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Senter for omsorgsforskning, sør. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Prosjektet vil bli forankret i forskergruppen «HEK: Helsetjenester, etikk og kvalitet» ved fakultetet.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten vil i dette forskningsprosjektet studere temaet utfordringer og problemstillinger relatert til sykepleierstudenters erfaringer med kvalitet på kliniske studier i kirurgisk praksis i sykehus. Den overordnede hensikten med dette phd-prosjektet er å utforske hvordan sykepleierstudenter erfarer informasjon og involvering i praksisstudiene, og hvordan kliniske studieplasser og praksisveiledning kan organiseres for bedre å nå læringsutbyttene for kliniske studier i pre-, per- og postoperativ sykepleie i sykehus.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Søkeren skal utarbeide en prosjektbeskrivelse med utgangspunkt i en betenkning for PhD stillingen. Betenkningen kan fås ved henvendelse til førsteamanuensis Anne Opsal ([email protected]) eller professor Åshild Slettebø ([email protected]).

Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maks 10 sider inklusive litteraturliste. I prosjektbeskrivelsen skal søkeren presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, metodisk tilnærming og fremdriftsplan for prosjektet. Det er viktig at søkeren også redegjør for forskningsfeltet gjennom henvisning til relevant litteratur og tidligere forskning. Prosjektbeskrivelsen skal struktureres med utgangspunkt i malen for PhD-programmet i helse- og idrettsvitenskap. Det legges vekt på en gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse.

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha hovedfag/mastergrad/ embetseksamen innen sykepleie- eller helsevitenskap. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider, samt kvaliteten og relevansen av prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Årets kandidater/kandidater som er i avslutningsfasen av master kan også søke.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

  • vitnemål med karakterer
  • masteroppgave/hovedfagsoppgave
  • attester
  • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
  • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider, inklusiv litteraturliste.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 9. juli 2019.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om prosjektet, utlysningen eller stillingen fås ved henvendelse til:

Søk stillingen