Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Dekan - Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Søknadsfrist: 12.08.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, er det ledig stilling som dekan (åremålsstilling) for en periode på fire år fra 01.01.20. Det er mulig å søke ny åremålsperiode. Fakultetet har utdanninger ved både Campus Grimstad og Campus Kristiansand. Hovedarbeidssted for den som tilsettes kan være Grimstad eller Kristiansand, men det må påregnes arbeidsdager begge steder.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har ca. 200 ansatte fordelt på fire institutter og 22 administrativt ansatte i fakultetsadministrasjonen.

Fakultetet har følgende fire institutter:

 • Institutt for helse- og sykepleievitenskap
 • Institutt for psykososial helse
 • Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving
 • Institutt for folkehelse og ernæring

Fakultetet har et doktorgradsprogram i helse- og idrettsvitenskap som dekker alle fakultetets fagområder.

Fakultetet har todelt ledelse med dekanen som leder av fakultetstyret og med ansvar for den faglige virksomheten og med fakultetsdirektøren som administrativ leder og med delegert arbeidsgivermyndighet. Dekanen leder fakultetets ledergruppe som består av fakultetsdirektør og instituttledere. Dekanen har rektor som nærmeste overordnede og inngår i universitetets ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

Her vises det til instruks for dekan ved Universitetet i Agder.

Nødvendige kvalifikasjoner

Det søkes etter personer som har:

 • høy vitenskapelig kompetanse, fortrinnsvis innenfor fakultetets fagområde
 • god organisasjonsforståelse
 • god forståelse for ledelse
 • god muntlig og skriftlig fremstilling på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra utdannings- og forskningsledelse
 • eksternt kontaktnett og internasjonal erfaring
 • tidligere ledererfaring
 • erfaring fra mangfolds- og likestillingsarbeid
 • professor-/dosentkompetanse

Personlige egenskaper

Vi søker etter en faglig sterk leder som evner å inspirere og motivere fakultetets ansatte og å videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Den som ansettes må evne å skape tillit og å utvikle nettverk internt og eksternt. Evnen til strategisk og langsiktig tenkning tillegges vekt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, stillingskode 1474 dekan. Lønnsplassering i henhold til prinsippene i universitetets lønnspolitikk med brutto årslønn kr. 992 200 – 1 083 900. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Styret ved Universitetet i Agder.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 12. august 2019.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • påtroppende rektor Sunniva Whittaker tlf. 38 14 12 50/992 77 977 e-post [email protected]
 • universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen tlf. 38 14 11 12/918 73 531 e-post [email protected]
 • personal- og organisasjonsdirektør Bernt Jørgen Stray, tlf. 38 14 22 68, mobil 920 24 003, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen