Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Rådgiver / Førstekonsulent - Fakultet for teknologi og realfag

Søknadsfrist: 22.11.2019

Om stillingen

I tråd med Universitetet i Agders visjon om samskaping av kunnskap, er det ved Fakultet for teknologi og realfag ledig en midlertidig 100% stilling som førstekonsulent/rådgiver for en periode på to år. Medarbeideren vil være fakultetets hovedkontakt med omverden og samarbeide tett med fakultetets ledelse og fagmiljøer rundt alle typer av prosjekter som krever samarbeid med private og offentlige partnere.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Stillingen vil også inngå i, og jobbe med, gruppen rundt universitetets arbeid med samfunnskontakt og hjelpetjeneste.

Arbeidsoppgaver

 • kartlegge, strukturere og organisere nettverket rundt fakultetet og være fakultetets samfunnskontakt mot omgivelsene
 • videreutvikle studentengasjementet ved fakultetet og ha et overordnet ansvar for store studentrelaterte prosjekter som FYSE, Karrieredagen, Align Racing mfl.
 • utvikle og implementere en modell for håndtering av henvendelser til fakultetet
 • inngå i UiA sitt overordnede team knyttet til samfunnskontakt og help-desk.
 • hjelpe til med identifisering og formulering av prosjekter sammen med kolleger på fakultetet og arbeidslivets mange aktører
 • motivere til og bistå i videreutviklingen av studentengasjement som bidrar til mestring og økt trivsel for studenter og ansatte
 • andre oppgaver fra fakultetsledelsen kan pålegges

Nødvendige kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på minst bachelornivå og relevant praksis ved ansettelse som førstekonsulent, men dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet
 • høyere utdanning på minst masternivå og realkompetanse innen fagfeltet ved ansettelse som rådgiver, men dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • god kjennskap til UH-sektoren
 • gode norsk- og engelskkunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra veiledning av studenter/ledererfaring
 • erfaring fra tilsvarende arbeid

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • god formidlingsevne skriftlig og muntlig
 • resultatorientert
 • serviceinnstilt
 • løsningsorientert

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.103, kode 1408 førstekonsulent, kr. 428 200-504 700 brutto pr. år eller lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, kr 488 000-583 900 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 22.11.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen