Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor innen anvendt matematikk eller fysikk

Søknadsfrist 28. januar 2019

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en til to faste 100 % stilling(er) som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i realfag. Stillingene er knyttet til Institutt for ingeniørvitenskap, og hovedarbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for ingeniørvitenskap har over 100 ansatte i vitenskapelige og tekniske stillinger. Stillingen vil bli tillagt faggruppe for fellesfag. Faggruppe for fellesfag har ansvar for undervisning i emner som er felles for alle våre ingeniørretninger, fra forkurs til masternivå. Innen realfagene dekker gruppen matematikk, statistikk, fysikk og kjemi. Det drives forskning innen alle faggruppene mekatronikk, fornybar energi, bygg og anvendt fysikk samt industriell økonomi.

Universitetet i Agder er vertskap for det nasjonale senteret for fremragende utdanning (SFU). MatRIC (Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching) skal lede innovasjon og forskning innen læring og undervisning i matematikk innenfor naturvitenskap, ingeniørutdanning, økonomi og lærerutdanning. SFU er en nasjonal prestisjeordning som tildeles miljøer som kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen.

Kvalifikasjonskrav og beskrivelse av stillingen

  • relevant doktorgrad / mastergrad innenfor realfagene
  • beherske norsk eller annet skandinavisk språk i undervisningen

Den som ansettes vil kunne få ansvar for undervisningsemner i matematikk og fysikk i et spenn fra forkurs- til masternivå innen ingeniørvitenskapelige områder. Det forventes at den ansatte deltar aktivt i det daglige livet på instituttet, både hva angår undervisning og forskning. I tillegg forventes en kollega som bidrar til faglige institusjonsbyggende oppgaver i samvirke med vårt øvrige fagmiljø. Det er ønskelig at den som ansettes deltar aktivt i en av våre forskningsgrupper eller MatRIC. Vi ønsker også velkommen tverrfaglige prosjekter innad på instituttet eller mot andre fagmiljø ved UiA.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk, og søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk. Det kreves også gode engelskkunnskaper. Det stilles videre krav til søkeres evne til muntlig og skriftlig fremstilling.

Kompetanse relevant for en av instituttets ingeniørutdanninger og erfaring ved bruk av numeriske simuleringer i forskning eller undervisning på høgskole-/universitetsnivå vil bli vektlagt.

Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-3 sjette ledd.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen, herunder gode samarbeidsevner, selvstendighet og vilje til å ta egne initiativ. Det kreves god arbeidskapasitet og høy grad av fleksibilitet.

Vi tilbyr

  • interessante og utfordrende oppgaver i en spennende og innflytelsesrik organisasjon
  • en stilling med gode muligheter for personlig utvikling i et mangfoldig arbeidsmiljø
  • moderne fasiliteter og et rikt utvalg av velferdstilbud

Universitetet i Agder er en åpen, vennlig og profesjonell arbeidsgiver, med et skandinavisk perspektiv på god balanse mellom fritid og arbeidstid, og med en tydelig visjon om å skape godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Stillingen(e) lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 544 400-658 300 brutto pr år, kode 1198 førstelektor, kr 544 400-658 300 brutto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 442 400-586 500 brutto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for vitenskapelige stillinger, og må påregne endringer i organisering og arbeidsoppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen».

Følgende dokumentasjon sendes som elektroniske vedlegg til søknaden:

  • attester og vitnemål
  • liste over eventuelle publikasjoner og link til disse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

Søknadsfrist: 28.01.19.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen