Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor i HR

Søknadsfrist: 01.10.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 20 % stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i HR (Human Resources) tilknyttet Institutt for arbeidsliv og innovasjon for en periode på ett år fra 01.01.2020. Stillingen er knyttet til Handelshøyskolen, og arbeidssted er for tiden Campus Grimstad.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Handelshøyskolen, som er AACSB akkreditert, har ca. 2000 studenter og ca. 100 vitenskapelige ansatte og tilbyr studier innen økonomi og administrasjon, HR, markedsføring, reiselivsledelse, rettsvitenskap og innovasjon, på bachelor-, master- og Ph.d.-nivå, og med god søkning til studiene. Det tilbys også en rekke emner på etter- og videreutdanning i tillegg til en erfaringsbasert MBA (Executive Master in Business Administration). Det legges vekt på internasjonale, innovative og ansvarlige perspektiver i alle programmene, og det har de siste årene også vært en betydelig rekruttering av ansatte internasjonalt.

Det tilstrebes forskning på et høyt internasjonalt nivå og det er etablert flere aktive og solide forskningsgrupper. Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er kjent for et godt læringsmiljø, nærhet til studentene og et godt samarbeid med det lokale næringsliv.

Institutt for arbeidsliv og innovasjon er ett av fire institutter ved Handelshøyskolen. Instituttet tilbyr for tiden et årsstudium i HR, samt HR som spesialisering i tredjeåret i bachelorgradene til markedsføring og ledelse og økonomi og administrasjon. Instituttet tilbyr også studier på masternivå innen Innovasjon og Kunnskapsutvikling og Industriell Økonomi og Teknologiledelse. Det forskes innen felt som arbeidsliv, innovasjon, kunnskapsledelse, og industriell økonomi.

Arbeidsoppgaver

HR og arbeidsliv er et av satsingsområdene til fakultetet. Institutt for arbeidsliv og innovasjon søker nå en medarbeider som har spesiell kompetanse innen HMS og arbeidsmiljø. Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være undervisning innen HMS og arbeidsmiljø, samt studentveiledning i forbindelse med bacheloroppgaver. Siden HR-studiet er under utvikling er det ønskelig at den tilsatte også bidrar inn i videreutviklingen av studiet.

Institutt for arbeidsliv og innovasjon har et tverrfaglig miljø med forskere fra en rekke samfunnsvitenskapelig disipliner som jobber innenfor ulike forskningstradisjoner. Stillingen vil inngå i en gruppe med hovedfokus på HR og arbeidsliv. Når det gjelder undervisning vil de som tilsettes inngå i en felles stab som har ansvaret for Handelshøyskolens samlede undervisningsbehov.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • ph.d. innen HMS, ledelse og organisasjonsatferd eller tilsvarende (for stillingen som professor/førsteamanuensis)
 • dokumenterbar omfattende forskning og utviklingsarbeid på høyt nivå innen HMS, ledelse og organisasjonsatferd (for stillingen som dosent/førstelektor)
 • god kjennskap til norsk arbeidsliv med dens reguleringer
 • god digital forståelse

Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk. Ved tilsetting må den som tilsettes beherske norsk/skandinavisk, samt engelsk, skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra praktisk HMS-arbeid.
 • relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • gjennomføringsevne
 • evne til å arbeide selvstendig og i gruppe

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor og kode 1532 dosent kr. 704 900 - 934 800 brutto per år og kode 1011 førsteamanuensis og kode 1198 førstelektor kr 615 900 – 667 200 brutto per år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Ved rangering av søkerne vil det legges vekt på søkernes kompetanse, erfaring og spesialisering i forhold til Handelshøyskolen og instituttets behov. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk; benytt lenken «Søk stillingen».

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • attester og vitnemål
 • en oppsummering av evt undervisningserfaring, undervisningsfilosofi og -tilnærming
 • liste over medlemskap og roller i akademiske- og faglige organisasjoner og/eller publikasjoner

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen.

All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 01.10.2019

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • fungerende instituttleder, professor James Karlsen tlf. 37 23 31 61, mobil 480 10 544, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • seniorrådgiver, HR, Anna Færavaag, tlf. 38 14 24 14, mobil 974 29 499, e-post [email protected]

Søk stillingen