Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Fakultetsdirektør ved Fakultet for teknologi og realfag

Søknadsfrist: 12.11.2019

Attraktiv stilling som fakultetsdirektør ved Fakultet for teknologi og realfag

Vi søker en leder med integritet som evner å tenke helhetlig. Du må ha et godt overblikk og klare å omsette samskaping av kunnskap til konkrete mål og tiltak. Som fakultetsdirektør får du varierte lederoppgaver og en bred kontaktflate hvor samhandling med dyktige kollegaer er sentralt.

Universitetet i Agder

Universitetets visjon er samskaping av kunnskap, med en tre-delt strategi: Læring og utdanning for framtiden, globalt mindset, nyskaping og samfunnsengasjement. Vi har over 1.400 ansatte og vel 13.000 studenter. Universitetet har en nasjonal, regional og internasjonal profil.


Fakultet for teknologi og realfag er et av seks fakulteter ved UiA, med rundt 370 ansatte og 2700 studenter. Fakultetet består av fire institutter; Institutt for matematiske fag, Institutt for naturvitenskapelige fag, Institutt for ingeniørvitenskap og Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.


Fakultet har 4 forskningsmiljøer som er tildelt toppforskningsstatus ved UiA fra 2019; Senter for forskning på kunstig intelligens (CAIR), Senter for marin forskning (CCR), Matematikkdidaktikk (MERGA) og Top Research Centre Mechatronics, samt samarbeid med toppforskningssenteret Senter for e-helse. Fakultetet har også senter for fremragende forskning (SFF) - MatRIC, NFR FRIPRO senteret Wisenet, og Agders første senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) - SFI Offshore Mechatronics.

Stillingen er viktig for universitetets moderne, internasjonale og tverrfaglige tankegang. Lederoppgavene spenner innenfor et strategisk og operativt område.

Vi ser etter en samhandlede, nysgjerrig og proaktiv leder. Du må kunne ta godt vare på og videreutvikle det gode samarbeidet mellom en effektiv administrasjon og våre dyktige vitenskapelige ansatte.

Direktøren spiller en nøkkelrolle i den videre utviklingen av Fakultet for teknologi og realfag, som gir undervisning og driver utviklingsarbeid og forskning innen en lang rekke fagområder knyttet til de fire instituttene; Matematikk, Naturvitenskap, Ingeniørvitenskap og Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi.

Se gjerne informasjon om universitetets strategi eller Fakultet for teknologi og realfag.

Arbeidsoppgaver

 • Aktiv styrking og videreutvikling av fakultetet, i samsvar med våre langsiktige og strategiske mål
 • Lede, koordinere, organisere og utvikle den administrative delen av virksomheten innenfor de gitte rammer
 • Sørge for god og effektiv gjennomføring av fakultetets økonomi- og personalforvaltning, studie- og forskningsadministrasjon og øvrig administrativ virksomhet
 • Bidra aktivt til ønsket omdømmebygging og profilering av fakultetets virksomhet
 • Samarbeide tett med dekan som er leder av fakultetsstyret, med faglig ansvar for forskning og utdanning, der fakultetsdirektøren har ansvar for saksforberedelse.
 • Samarbeide med tjenestemannsorganisasjonene og vernetjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Vellykket ledererfaring med tydelige overføringsverdier og gode resultater å vise til
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne både på engelsk og norsk (eventuelt god muntlig framstillingsevne på et annet skandinavisk språk, men med god skriftlig framstillingsevne på norsk)

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper, og en motiverende og inkluderende lederstil
 • Evne til å arbeide både operativt og strategisk
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å videreutvikle den positive organisasjonskulturen og det gode arbeidsmiljøet
 • Analytisk og resultatorientert

Personlige egenskaper og motivasjon for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Sentral lederposisjon, med et kompetent og engasjert lederkollegium
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Interessante og utviklende lederoppgaver i en stor og samfunnsviktig organisasjon
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.100, kode 1060 avdelingsdirektør. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 12.11.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen, tlf.38 14 11 12, mobil 918 73 531, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • HR-rådgiver Richard Lislevand, tlf.38 14 13 94, mobil 977 59 506, e- post [email protected]

Søk stillingen