Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Intervjuere

Søknadsfrist: 05.01.2020

Statistisk sentralbyrå skal rekruttere nye intervjuere rundt om i landet for å gjennomføre intervju på telefon (jobber fra hjemmekontor) og hjemme hos respondentene (besøksintervju). Vi søker deg som er kontaktskapende og har en positiv holdning til å utføre arbeidsoppgavene raskt og grundig. Du må i tillegg ha meget gode norskkunnskaper slik at du enkelt kan forstå de ulike oppgavene som ligger til intervjuere og kommunisere godt med respondentene. En intervjuer i SSB må ha evne til raskt å sette seg inn i nye temaer, være pålitelig og kunne arbeide effektivt. Du vil få arbeide med personundersøkelser hvor resultatene brukes til statistikker og analyser. Undersøkelsene forteller oss blant annet hvordan reisevanene våre er, hva slags boforhold vi har, hvilke levekår vi lever under osv. Resultatene blir benyttet av blant annet departementer, forskningsinstitusjoner og media.

Vi trenger deg som kan arbeide på ettermiddagene mandag – fredag og noen lørdager. Vi stiller krav til minst 10 - 15 timers arbeid i uken, hovedsakelig på ettermiddags- og kveldstid. Arbeidstiden er fra kl. 16.30-21.30 mandag-torsdag, kl. 15.00-20.00 på fredag og kl. 10-16 på lørdag. Vi skriver kontrakt med deg på rundt 500 timer i året (27 prosent stilling). Hvor mye du kan arbeide pr. uke avhenger av hvilke undersøkelser vi til enhver tid gjennomfører. Dette kan variere noe fra måned til måned.

Du må kunne delta på obligatorisk opplæring i SSBs lokaler i uke 5 (27., 28., og 29. januar 2020).

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre intervju fra eget hjem (det kreves tilfredsstillende mobildekning der du bor)
 • Sette deg inn i innholdet i de enkelte undersøkelsene for å kunne svare på spørsmål fra respondentene, samt motivere respondentene til å svare

Kvalifikasjoner

 • Meget gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig og god leseforståelse
 • God erfaring med bruk av PC/nettbrett og smarttelefon
 • Evne til å sette seg inn i temaene i undersøkelsene våre
 • Være kontaktskapende og profesjonell i møte med respondentene
 • Erfaring fra kundekontakt er en fordel
 • Intervjuere må ha førerkort klasse B og disponere bil

Personlige egenskaper

 • Pålitelig og ha en positiv holdning til å lede seg selv i arbeidet som intervjuer
 • God forståelse av kommunikasjon via telefon
 • Strukturert og nøyaktig og arbeide effektivt for å nå målene gitt i planene
 • Være tålmodig og motiverende for å få gode svar fra respondentene

Vi tilbyr

 • Muligheten til å få kunnskap om viktige temaer i samfunnet
 • Arbeide med oppgaver som er samfunnsnyttige og som bidrar til at SSB kan utføre sitt samfunnsoppdrag
 • Varierte og interessante intervjuoppgaver
 • Faste kvartalsvise arbeidsplaner
 • God opplæring og støtte
 • SSB tilbyr teknisk utstyr som PC, tjenestetelefon m.m.
 • Stillingene er lønnet i stillingskode førstesekretær (kode 1063) kr 171,70 - 179,60 pr. time avhengig av tidligere relevant erfaring, samt et tillegg for kveldsarbeid pr. time på kr 13,20. Tillegget gjelder fra kl. 1630.

Webcruiter-ID: 4151648039

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon: