Ledig stilling ved Animalia AS

Prosjektleder / forsker innen utvikling av fremtidens løsninger i kjøttindustrien

Søknadsfrist: 11.11.2019

Fagområdet Prosess og produkt i Animalia jobber primært med oppdrag, innovasjons- og forskningsprosjekter for norsk kjøttbransje. Vi jobber blant annet med konsepter og uttesting av løsninger for skalerbar og fleksibel automasjon og robotisering i kjøttindustrien - hvordan ny teknologi påvirker helheten, og spesielt sensorisk og teknologisk kvalitet. Grunnet økt prosjektaktivitet søker vi ny medarbeider i fagområdet, blant annet til å bidra i og lede vår innsats i et stort europeisk forskningsprosjekt.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

Animalia AS

Animalia AS er Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon. Animalia er et aksjeselskap eid av Nortura og KLF. Animalia er en nøytral bransjeaktør som tilbyr norske bønder, hele den norske kjøtt- og eggbransjen og samfunnet for øvrig kunnskap og kompetanse gjennom husdyrkontroller og dyrehelsetjenester, forsknings- og utviklingsprosjekter, e-læring og kursvirksomhet, og annen kunnskapsformidling. Vi har et betydelig nettverk til andre fag- og forskningsmiljøer.

Hovedoppgaven fremover vil være å bidra i og lede Animalias innsats i nytt forskningsprosjekt innen robotisering i kjøttindustrien, en videreføring av konseptprosjektet Meat 2.0 (se animalia.no/framtidsslakteri) . Viktige oppgaver vi være planlegging, tilrettelegging og oppfølging av forsøk. Arbeidet vil være i tett samarbeid med et prosjektteam både internt i Animalia, og eksternt spesielt med NMBU som eier og leder prosjektet. Reisevirksomhet må påregnes.

Generelt for stillingen vil oppgavene være:

 • Lede og bidra i ulike prosjekter og oppdrag i samarbeid med industri og småskalakunder.
 • Bidra til å utvikle og søke nye prosjekter, oppdrag og tjenester i samarbeid med kollegaer, kunder, leverandører og forskningspartnere.
 • Fagformidling gjennom kursing, foredrag og publisering vitenskapelig og populærvitenskapelig.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på master- eller doktorgradsnivå.
 • Arbeidserfaring innen automasjon i matindustrien, teknologi, utvikling og innovasjon, matvitenskap, kjøttskjæring og -anatomi, eller tilsvarende.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (skandinavisk) og engelsk.
 • Erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse. Erfaring med søknadsskriving eller fra EU-prosjekter er en fordel.
 • Erfaring med forsøksplanlegging og dataanalyse.
 • Kompetanse innen maskinlæring og kunstig intelligens eller livssyklusanalyse vil være positivt og utfyllende for gruppa.

Personlige egenskaper:

Vi søker en strukturert prosjektleder som er allsidig både med tanke på faglig innhold og rolle, med god helhetsforståelse og som tar initiativ til nye aktiviteter. Du må kunne jobbe strukturert og selvstendig i det daglige, men også samarbeide godt med både bransjen og forskningsmiljøer i inn- og utland.

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktig lønn og betingelser.
 • Varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig fordypning og utvikling.
 • Godt arbeidsmiljø som faglig dekker hele verdikjeden, med dyktige og engasjerte ansatte.
 • Fleksibilitet i arbeidshverdagen.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Torunn Thauland Håseth (Fagdirektør), 909 58 390
 • Alex Mason (Prosjektingeniør), 917 49 792

Hjemmeside: www.animalia.no