Vi søker en sterk og klar fagstemme innenfor bærekraft, miljø og klima

Fagsjef - bærekraft, miljø og klima

Søknadsfrist: 22.11.2023

Animalia AS

Animalia AS er Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon. Animalia er et aksjeselskap eid av Nortura og KLF. Animalia er en nøytral bransjeaktør som tilbyr norske bønder, hele den norske kjøtt- og eggbransjen og samfunnet for øvrig kunnskap og kompetanse gjennom husdyrkontroller og dyrehelsetjenester, forsknings- og utviklingsprosjekter, e-læring og kursvirksomhet, og annen kunnskapsformidling. Les mer på www.animalia.no 

Mener du at kjøtt og egg har en viktig plass i et bærekraftig norsk matsystem? Ønsker du å bidra til at den norske kjøtt- og eggbransjen er offensiv og fremtidsrettet i sin tilnærming til bærekraft og miljø? Har du lyst til å delta aktivt i samfunnsdebatten på dette området?

Vi leter etter en engasjert fagsjef som har interesse for å søke, utvikle og formidle kunnskap om bærekraft- og miljøperspektivet i kjøtt- og eggnæringen. I rollen vil du bruke kunnskap og dokumentasjon til å sette norsk matproduksjon inn i et vidt bærekraftsperspektiv som også omfatter matsikkerhet og ressursforvaltning. Animalias bærekraftsarbeid skal bidra til å opprettholde tilliten til norsk kjøtt- og eggproduksjon.

Dette innebærer blant annet følgende arbeidsoppgaver: 

  • Bidra aktivt i den debatten om bærekraft, kjøtt- og eggproduksjon
  • Være faglig oppdatert, gi råd og formidle fag- og forskningsresultater til bonde, bransje, myndigheter og samfunn 
  • Samarbeide med andre fagområder om tverrfaglige spørsmål og problemstillinger knyttet til bærekraft, klima, miljø, kosthold og ernæring
  • Initiere og delta i FoU-prosjekter
  • Bygge nettverk

Vi søker deg som har et sterkt engasjement for bærekraft- og miljøspørsmål og solid landbruksfaglig innsikt. Du har faglig tyngde til å kunne gå i diskusjon med andre eksperter, utforme forskningsoppdrag, samtidig som du evner å kommunisere med ulike målgrupper. Du er samfunnsengasjert, en god relasjonsbygger og har forståelse for politiske prosesser. 

Du har utdanning minst på masternivå og solid erfaring innen relevante fagområder som bærekraft, klima og miljø, ernæring eller matproduksjon. 

Vi tilbyr muligheten til å arbeide i et dynamisk og sterkt fagmiljø i en stilling med store påvirkningsmuligheter innenfor et samfunnsaktuelt område. I Animalia vil du sammen med 70 dyktige kollegaer jobbe i grensesnittet mellom industri, forskning og utvikling i en bransje med et viktig samfunnsoppdrag.

Norsk kjøtt- og eggproduksjon er en viktig brikke i et bærekraftig norsk matsystem. Hvis du brenner for norsk matproduksjon, er dette en spennende mulighet.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Navigio ved Heidi Sletnes Naume på tlf +47 454 75 919, eller Animalia ved Ola Nafstad på tlf +47 908 55 568. 

Vi ser frem til å motta din søknad snarest og senest 22.november.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS