LEDIG STILLING VED AHO

Rådgiver / ph.d-koordinator - Forskningsadministrasjonen

Søknadsfrist: 28.09.2021

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 800 studenter og 150 ansatte.

Om forskningsadministrasjonen

Forskningsadministrasjonen ligger under Seksjon for utdanning, forskning og formidling (UFF), og har fire ansatte. Faggruppen har ansvar for å koordinere, planlegge og gi administrativ støtte til skolens forskningsaktivitet og forskerutdanning.

AHO har et tverrfaglig ph.d.-program som favner alle skolens fagtradisjoner og har rundt 50 aktive kandidater. Forskningsadministrasjonen har ansvar for oppfølgingen av doktorgradskandidatene, og bistår med administrativ støtte til forskerutdanningen, der organisasjon av bedømmelser og disputaser inngår.

Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen

Stillingen vil ha det administrative hovedansvaret for hele ph.d.-utdanningen ved AHO, sammen med resten av forskningsadministrasjonen. Det innebærer ansvar for prosessene rundt tilsetning/opptak av stipendiater, progresjonsoppfølgning, saksbehandling og ansvar for prosessene rundt avslutning og arrangering av disputaser.

Stillingen medfører et hovedansvar for å forberede saker relatert til ph.d.-programmet til AHOs Forskningsutvalg (FU) og følge opp vedtak fattet i FU i organisasjonen. Stillingen vil også få en nøkkelrolle i å representere AHO i nasjonale forum for doktorgradsutdanning.

AHO har de siste årene hatt et økende fokus på kvalitetssikring og kompetanseutvikling rundt ph.d.-programmet og denne stillingen vil få et viktig ansvar i å videreutvikle dette i tett samarbeid med faglig ledelse. I dette inngår et koordinerende ansvar for oppfølging av hver enkelt stipendiat, sekretærrollen i AHOs programstyre for ph.d.-programmet og ansvar for årlige rapporteringer til AHOs ledelse om kvaliteten i doktorgradsprogrammet. AHO har vedtatt en egen handlingsplan for ph.d.-programmet som skal sørge for økt kvalitet gjennom hele programmet fra opptak til avslutning, og denne stillingen vil få et ansvar med å følge opp dette sammen med faglig ledelse av programmet.

I tillegg til å samarbeide tett med andre kollegaer i forskningsadministrasjonen vil stillingen innebære et tett samarbeid med faglig leder av ph.d.-programmet for å forberede og videreutvikle studieplaner, årsplaner, handlingsplaner og strategier, i tillegg til å følge opp ulike saker på daglig basis.

AHO gjennomgår fortiden en endring i organiseringen for den faglige delen av skolen. Dette arbeidet kan føre til endringer i også den administrative organiseringen og det må derfor påregnes at dette vil påvirke arbeidsoppgavene i stillingen. Den som blir ansatt må også forvente å gjøre andre arbeidsoppgaver innenfor forskningsadministrasjonen om det er behov for det.

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes skal håndtere mange og et bredt spekter av oppgaver, samtidig som man skal ha evnen til å fordype seg. Det er derfor viktig for oss at du har erfaring innenfor UH-sektoren og fortrinnsvis jobbet med doktorgradsrelaterte arbeidsoppgaver tidligere.

Vi ønsker deg med følgende kompetanse:

 • høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Omfattende, relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring med doktorgradsrelevante arbeidsoppgaver fra UH-sektoren, hvor erfaringer fra spesielt studieadministrasjon og/eller FoU- arbeid er ønskelig
 • god kjennskap til utdannings- og forskningssystemet i Norge
 • god kjennskap til statlig forvaltning generelt og universitets- og høyskolesektoren spesielt
 • gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • god organisasjonsforståelse og systemkompetanse

AHO bruker Felles studentsystem (FS) og arkivsystemet P360 og det vil være en positivt om du har erfaring med disse systemene.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil være viktig for denne stillingen og vi ser etter en kandidat som kjenner seg igjen i følgende beskrivelse:

 • Selvstendighet i arbeidsutførelsen og du kan tilpasse deg endringer som krever at du er fleksibel
 • Pliktoppfyllende og tydelig når det trengs
 • Ansvarstagende, viser initiativ og gjennomfører prosjekter med fokus på kvalitet og resultater
 • Evne til å skape et godt samspill og samarbeid på tvers av faglige og organisatoriske grenser
 • Solid gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet, og evne til å jobbe både strategisk og operativt
 • Trygghet i egen kompetanse

Vi kan tilby

 • En spennende og interessant stilling med mange muligheter for videre læring og utvikling.
 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø midt i Oslo
 • Flotte lokaler ved Akerselva og Vulkan
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • Fleksitidsordning.

Stillingene avlønnes etter Statens lønnsregulativ for ltr. 55-65, stillingskode 1408 Førstekonsulent/1434 Rådgiver, kr 499 500-594 300 og AHOs lønnspolitikk, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt:

 • Fagansvarlig Reier Møll Schoder på e-post: [email protected] eller telefon: +4722997011, eller
 • Seksjonssjef Ulrika Herlofsen på e-post: [email protected] eller telefon: +4722997020

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS