Ledig stilling ved AHO

Universitetslektor innen Arkitektur 50 % åremålsstillinger

Søknadsfrist: 27.02.2020

Institutt for arkitektur ved AHO utlyser fire 50 % åremålsstillinger (4år) som universitetslektor innen Arkitektur

Arbeidsoppgaver

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.


Institutt for arkitektur har ansvar for undervisning, forskning og formidling innen arkitektur med særlig vekt på prosjektering av bygninger, som er et kjerneområde i sivilarkitektutdanningen. Fagfeltet er arkitektur i hele sin bredde, og innebærer en kunstnerisk, fortolkende og utforskende dimensjon som inkluderer, men også overskrider det rent byggetekniske. Instituttet har et særlig ansvar for å lede det igangsatte program for utviklingsarbeid gjennom "Research by Design", i tråd med regjeringens arkitekturmelding. Staben teller omtrent 25 personer, inkludert stipendiater og timelærere.

AHO søker engasjerte og dyktige arkitekter som er godt orientert innenfor hele fagfeltet, og med gode evner til kommunikasjon og formidling. Erfaring fra relevant og aktuell praksis er en forutsetning. Grunnundervisningen foregår på norsk.

AHO har en treårig grunnundervisning der studentene skal utvikle evnen til å arbeide med arkitektur og gi grunnleggende profesjonskunnskaper som samtidig forbereder for AHOs masterundervisning. Stillingene er tenkt knyttet til arkitekturundervisningen på andreåret. Det overordnede målet for undervisningen i andreåret er å gi studentene et robust konseptuelt og praktisk grunnlag for arkitekturprosjektering, og å utvikle evnen til syntese og konkretisering av arkitekturprosjekter.

Andreåret samarbeider tett med AHO`s Ingeniør-lærere innen teknologifeltet for arkitektur. Stillingen består derfor også av arkitekturrettet undervisning i konstruksjon og bygningsteknologi. Kunnskap om andre teknologiske temaer med stor relevans for arkitektur, som brann, ventilasjon, akustikk og bærekraft/energi er også ønskelig. Andreåret utvikler til dels større urbane boligprosjekter og offentlige bygg. Erfaring med komplekse bygg vil kunne være positivt. Høyt arkitektonisk kunnskapsnivå er nødvendig og overbyggende for de nevnte delaspektene.

Programmet på andre året er under kontinuerlig fornyelse, og søkere forventes å kunne gi bidrag til diskusjoner rundt kursets innhold og profil. I stillingene inngår, foruten undervisning, også ulike administrative oppgaver, men primært ikke kursledelse.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Søkere blir vurdert med henblikk på kompetanse som universitetslektor, men AHO forbeholder seg retten til å sette sammen et team som dekker ulike kompetanseområder. Det vesentligste elementet i kompetansekravet er søkerens egen skapende og utøvende arkitektkompetanse.

 • Master eller diplom innenfor arkitektur
 • Dokumentert utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå, og med en fordypning som er relevant for fagområdet; Arkitekturutvikling i krysningsfeltet mot konstruksjon og bygningsteknologi
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning på universitets og høgskolenivå.
 • Evne til nytenkning og innovasjon
 • Relevant praksiserfaring
 • Gode samarbeidsevner for å kunne gå inn som en konstruktiv medspiller i vårt fagmiljø
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk

Vi tilbyr

 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø sentralt plassert i Oslo
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Stillingene avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1009 Universitetslektor LR 25, årslønn kr. 573.100,- til kr.655.400,-

For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Stillingene er åremål på fire år. Tiltredelse etter avtale. (Tentativt sommeren 2020).

Søknad

Søknaden leveres elektronisk via portalen.

Dokumenter som må vedlegges er:

 • Søknadsbrev (maks tre A4sider)
 • Kort beskrivelse av pedagogisk holdning (maks en A4side)
 • Maksimum 5 arbeider du anser som mest betydningsfulle for stillingen
 • Relevante attester og vitnemål
 • CV

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no.

Søk på stillingen