LEDIG STILLING VED ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO (AHO)

Rådgiver etter-og videreutdanning (EVU)

Søknadsfrist: 03.12.2020

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.

Om stillingen

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har ledig en 100% fast stilling som rådgiver med arbeidsområde etter- og videreutdanning (EVU). Vi søker en engasjert, dyktig og operativ rådgiver til å bistå med studieopptak, markedsføring, studentoppfølging, og utvikling av nye EVU-aktiviteter. Det er ønskelig med oppstart så raskt som mulig.

Stillingen hører til seksjon for utdanning, forskning og formidling, og inngår i et tett samarbeid med seksjonens studieadministrative- og forskningsadministrative enheter. I stillingen som rådgiver vil du ha ansvar for markeds- og rekrutteringsaktiviteter rettet mot potensielle studenter til høgskolens studieportefølje, samt kontakt og samarbeid med studenter, samarbeidspartnere og kunder innen etter- og videreutdanning på AHO. I samarbeid med faglig ansvarlige og andre administrative enheter på AHO, vil stillingen ha et ansvar for å koordinere studiestarten og mottaket av de nye studentene.

AHO har to erfaringsbaserte masterprogram som en del av vår videreutdanningsportefølje. Høsten 2020 gjøres det opptak til nye kull på vår videreutdanningsmaster i arkitekturvern og videreutdanningsmaster i urbanisme, med oppstart januar 2021. Masterprogrammene er godt etablert ved høgskolen med hhv. 16 og 25 års historie. AHO skal også utvikle og gjennomføre et EVU-tilbud innen design.

Stillingen medfører tett samarbeid med faglig ansvarlige for videreutdanningene ved AHO, i den daglige driften, ved kommunikasjon og markedsføring, i møte med studentene og i utviklingen av nye studietilbud.

Arbeidsoppgaver

 • Opptaksansvar for nye studentkull, herunder koordinering og samarbeid rundt markedsføring og kommunikasjon knyttet til studentrekruttering.
 • Oppfølging av studenter på AHOs EVU-programmer, herunder studieveiledning og studieadministrative oppgaver for denne gruppen.
 • Koordinering av samarbeidet mellom administrative enheter og fagmiljøer samt sekretær for skolens etter- og videreutdanningsutvalg.
 • I tett samarbeid med skolens faglige miljøer, bistå i prosesser rundt etablering av nye kurs og programmer samt bistå instituttene i arbeid med å etablere samarbeidsarenaer som vil styrke utviklingen av etter-og videreutdanningen på skolen.

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes skal håndtere mange og varierte oppgaver, og samtidig ha evnen til å fordype seg. Det er derfor viktig for oss at du har fagadministrativ erfaring.

Vi ønsker deg med følgende kompetanse:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Omfattende, relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring fra etter- og videreutdanning, fortrinnsvis fra UH-sektoren, er ønskelig.
 • God kjennskap til markedsføring og informasjonsarbeid.
 • God kjennskap til statlig forvaltning generelt og universitets- og høyskolesektoren spesielt.
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.
 • God organisasjonsforståelse og systemkompetanse. Kjennskap til Felles Studentsystem (FS) vil være et fortrinn.

Personlige egenskaper

 • Gode planlegging- og organiseringsferdigheter
 • Evne til å ta ansvar, vise initiativ og gjennomføre prosesser med fokus på mål, fremdrift og resultater
 • Evne til å arbeide selvstendig, men også å skape et godt samspill på tvers av faglige og organisatoriske grenser
 • Gode samarbeidsferdigheter
 • Interessert i og nysgjerrig på våre fagområder

Vi tilbyr

 • En spennende og variert stilling i et kreativt og innovativt, internasjonalt miljø
 • Flotte lokaler ved Vulkan og Grünerløkka
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • Fleksitidsordning
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Ansettelse i stillingskode 1434 Rådgiver med en brutto avlønning pr år fra kr 500 000 - 580 000 avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det vil gjøres et lønnsfratrekk på 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt Seksjonssjef for utdanning, forskning og formidling Ulrika Herlofsen på [email protected]

Søknad sendes til oss via jobbnorge.no (http://jobbnorge.no) innen så raskt som mulig og senest innen 13. november.

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS