Ledig stilling ved AHO

Rådgiver / Seniorrådgiver - HR

Søknadsfrist: 05.01.2020

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har ledig 2 faste stillinger som Rådgiver / Seniorrådgiver HR

Om seksjonen og enheten

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og design.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 740 studenter og 145 årsverk.

Seksjon for digitalisering, ressursforvaltning og HRM ledes av seksjonssjef og består av fagenhetene Økonomi, IKT, Drift og HRM. I enhet for HRM har vi ledig 2 faste stillinger som HR-rådgiver, hvorav en er nyopprettet. Vi søker etter kandidater som er trygge, erfarne og med bred HR-kompetanse, som vil styrke vår enhet.

HRM-enheten består av fire årsverk og løser HR oppgaver for hele skolen. Vi har både operasjonelle og strategiske oppgaver, innenfor blant annet rekruttering, personaloppfølging, utvikling av kultur / kompetanse / medarbeidere og arbeidsrett.

Arbeidsoppgaver

HRM enheten har et bredt ansvar og i stillingen vil du få oppfølgingsansvar for fagområder og institutt / enheter. Hvordan oppgavene fordeles kan bli nærmere vurdert, men du vil få selvstendig personalfaglig saksbehandlingsarbeid innenfor:

 • Bistand, saksbehandling og oppfølging herunder saksforberedelser, svare på høringer og drøftinger
 • Generell oppfølging og rådgivning innen personalfaglige oppgaver og arbeidsrett
 • Arbeid med bemanningsplanlegging og rekruttering
 • Utvikling, planlegging og gjennomføring av HR prosjekter
 • Lederstøtte og rådgivning med fokus på personaloppfølging
 • Sekretariatsfunksjon for råd og utvalg
 • Kvalitetssikring og videreutvikling av rutiner og reglement og påse at retningslinjer og regelverk ivaretas

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes skal håndtere mange og et bredt spekter av oppgaver, samtidig som man skal ha evnen til å fordype seg. Det er derfor viktig å få inn en med solid kunnskap innen fagfeltet HR og vi ønsker deg med:

 • Høyere relevant utdanning på minimum bachelor nivå, fortrinnsvis mastergrad
 • Det er ønskelig med minimum 5-års relevant erfaring med HR arbeid og rådgivning
 • God HR juridisk forståelse om relevant lov- og avtaleverk
 • God kjennskap til statlig forvaltning generelt og universitets- og høyskolesektoren spesielt
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Kompetanse og erfaring med bruk av digitale verktøy tilsvarende SAP, JobbNorge, Public 360

For å bli vurdert som seniorrådgiver forventer vi lang og relevant HR erfaring, i tillegg til erfaring med selvstendig utredningsarbeid.

Personlige egenskaper

Vi mener vår nye kollega kan kjenne seg igjen i følgende beskrivelse.

 • Relasjonsskapende, med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert, fleksibel og bidrar til gode og effektive prosesser
 • Arbeider nøyaktig og systematisk, selv i et høyt tempo, og med evne til å håndtere flere oppgaver samtidig
 • Stort faglig engasjement og liker å jobbe både selvstendig og i team
 • Tar initiativ og har solid gjennomføringsevne
 • Tar ansvar utover eget arbeidsområde

Vi kan tilby

En spennende og interessant stilling med mange muligheter for videre læring og utvikling.

I tillegg har skolen:

 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø midt i Oslo
 • Flotte lokaler ved Akerselva og Vulkan
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kolleger
 • Fleksitidsordning

Stillingen lønnes som 1434 Rådgiver eller 1364 Seniorrådgiver med en brutto lønnsplassering fra kr 532 300,- til kr 640 200,-, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det vil gjøres et lønnsfratrekkes 2 % til innskudd i Statens Pensjonskasse.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Søknad sendes til oss via jobbnorge.no innen 05. januar 2020

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om stillingen vennligst ta kontakt med:

For mer informasjon om AHO vennligst se vår hjemmeside aho.no

Søk på stillingen