Ledig stilling ved AHO

Rådgiver - Seksjon for utdanning, forskning og formidling

Søknadsfrist: 19.01.2020

Vi har ledig en fast stilling i forskningsadministrasjonen som Rådgiver

Om stillingen:

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.

AHO har en tydelig profil innen kjernefagene design, arkitektur, urbanisme og landskapsarkitektur. Skolen er en internasjonal profilert forskningsinstitusjon med høy forskningsaktivitet. Vi har et bredt forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt, og en tydelig rolle i utviklingen av fagene med relevans for profesjonen og utfordringer samfunnet står overfor.

Forskningsadministrasjonen ligger under Seksjon for utdanning, forskning og formidling, og har fem ansatte. Faggruppen har ansvar for å koordinere, planlegge og gi administrativ støtte til skolens forskningsaktivitet og forskerutdanning. Samtidig er vi deltakere i skolens forskningsmessige innovasjonstiltak. Vi søker etter en kandidat som kan arbeide innenfor et bredt spekter av forskningsadministrative oppgaver. Sammensetting av ansvarsområder og oppgaver vil gjøres ut fra den enkeltes kompetanse.

Sentrale oppgaver:

Det er stor aktivitet i AHOs forskningsmiljøer.

Blant forskningsadministrasjonens ansvarsområder er innhenting og formidling av kunnskap om ulike forskningsprogrammer og finansieringsmuligheter innenfor sektoren, i tillegg til støtte til strategisk planlegging av forskningsaktivitetene.

Fagadministrativ støtte til forskningsprosjekter fra søknadsprosess, gjennom oppstart, prosjektperiode og fram til sluttrapportering vil være viktige oppgaver i denne stillingen. Kompetanse innenfor budsjettering og økonomisk oppfølging av prosjekter vil være påkrevet.

Den som ansettes vil være med på arbeidet med utvikling av innovasjonsforskning i samarbeid med næringslivet. Vedkommende vil også få muligheten til å delta i den strategiske planleggingen av forskningsaktivitetene, i tråd med ny forskningsstrategi.

AHO ønsker å øke kompetansen innen prosessforbedring og kompetansebygging hos prosjektlederne ved AHO de neste årene, og den rette personen vil kunne bidra inn i dette arbeidet.

Det vil også være aktuelt å delta i utvikling av interne tjenester og forbedring av arbeidsprosesser inkludert digitalisering.

AHOs ph.d.-program har rundt 50 aktive kandidater. Den som ansettes vil måtte forvente å delta i oppfølgingen av doktorgradskandidater, samt bistå med administrativ støtte til forskerutdanningen, der organisasjon av bedømmelser og disputaser vil inngå.

Kvalifikasjonskrav:

Den foretrukne kandidaten må ha følgende kvalifikasjoner:

 • høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Omfattende, relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring fra forskningsadministrasjon, fortrinnsvis fra UH-sektoren
 • god kjennskap til forskningssystemet i EU og Norge
 • erfaring med prosjektutvikling og søknadsprosesser knyttet til både EUs og NFRs forsknings- og innovasjonsprogrammer
 • erfaring med drift av EU-prosjekter
 • erfaring fra arbeid med Horizon 2020 og Erasmus+ strategiske partnerskap
 • kompetanse på andre programmer i tillegg til H2020 og NFR, for eksempel EUs sektorprogrammer, Interreg og Nordforsk
 • erfaring med innovasjonsprosjekter med deltakere fra industri og næringsliv
 • erfaring med interne rapporteringer i UH-sektoren
 • god kjennskap til offentlig forvaltning og UH-systemet
 • god organisasjonsforståelse og systemkompetanse
 • gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig og skriftlig formidlingsevne, både på norsk og engelsk
 • god gjennomføringsevne
 • være ryddig, fleksibel og initiativrik

Personlige egenskaper:

 • evne til å ta initiativ, yte service og skape engasjement
 • evne til å skape et godt samspill og samarbeid på tvers av faglige og organisatoriske grenser
 • stor arbeidskapasitet og med en arbeidsform som er effektiv, strukturert og kvalitetsorientert
 • evne til å ta ansvar, lede og gjennomføre prosesser med fokus på mål, fremdrift og resultater

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • en uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kolleger
 • fleksibel arbeidstid
 • et kreativt og innovativt internasjonalt miljø i flotte lokaler ved Akerselva

Stillingen lønnes som 1434 Rådgiver med brutto avlønning pr år fra kr 523 200 til kr 605 500, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det vil gjøres et lønnsfratrekk på 2 % til innskudd til Statens pensjonskasse.

Øvrig informasjon:

Arbeidssted vil være i Oslo.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt:

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Søknad sendes til oss via jobbnorge.no Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Søk på stillingen