Ledig stilling ved AHO

Rådgiver - Forskningsadministrasjonen

Søknadsfrist: 16.09.2019

Vi har ledig en fast stilling i forskningsadministrasjonen som Rådgiver

AHO har en tydelig profil innen kjernefagene design, arkitektur, urbanisme og landskapsarkitektur. Skolen er en internasjonal profilert forskningsinstitusjon med høy forskningsaktivitet. Vi har et bredt forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt, og en tydelig rolle i utviklingen av fagene med relevans for profesjonen og utfordringer samfunnet står overfor.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og design.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.

Forskningsadministrasjonen ligger under Seksjon for utdanning, forskning og formidling, og har fem ansatte. Faggruppen har ansvar for å koordinere, planlegge og gi administrativ støtte til skolens forskningsaktivitet og forskerutdanning. Samtidig er vi deltakere i skolens forskningsmessige innovasjonstiltak. Vi søker etter en kandidat som kan arbeide innenfor et bredt spekter av forskningsadministrative oppgaver. Sammensetting av ansvarsområder og oppgaver vil gjøres ut fra den enkeltes kompetanse.

Sentrale oppgaver:

Det er stor aktivitet i AHOs forskningsmiljøer, og den som ansettes vil være med på utvikling av innovasjonsforskning i samarbeid med næringslivet.?

AHOs ph.d.-program har rundt 50 aktive kandidater. Den som ansettes vil delta i oppfølgingen av doktorgradskandidater, samt bistå med administrativ støtte til forskerutdanningen, der organisasjon av bedømmelser og disputaser vil inngå.

AHO ønsker å øke kompetansen innen prosessforbedring og kompetansebygging hos prosjektlederne ved AHO de neste årene, og den rette personen vil kunne bidra inn i dette arbeidet.

Blant forskningsadministrasjonens oppgaver er også støtte til strategisk planlegging av forskningsaktivitetene ved AHO, i tillegg til innhenting og formidling av kunnskap om ulike forskningsprogrammer og finansieringsmuligheter innenfor sektoren. Fagadministrativ støtte til forskningsprosjekter fra søknadsprosess, gjennom oppstart, prosjektperiode og fram til sluttrapportering vil også være aktuelle oppgaver.

Det vil være aktuelt å delta i utvikling av interne tjenester og forbedring av arbeidsprosesser inkludert digitalisering.

Den foretrukne kandidaten kjenner seg igjen i følgende kvalifikasjoner

 • Må ha høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Omfattende, relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Må ha erfaring fra forskningsadministrasjon, fortrinnsvis fra UH-sektoren
 • Må ha god systemkompetanse og bred prosjektadministrativ erfaring
 • Bør ha god kjennskap til offentlig forvaltning og universitets- og høyskolesystemet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og god skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Personlig egenskaper

 • Evne til å ta initiativ, yte service og skape engasjement
 • Evne til å skape et godt samspill og samarbeid på tvers av faglige og organisatoriske grenser
 • Stor arbeidskapasitet og med en arbeidsform som er effektiv, strukturert og kvalitetsorientert
 • Evne til å ta ansvar, lede og gjennomføre prosesser med fokus på mål, fremdrift og resultater

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø I flotte lokaler ved Akerselva
 • Medlemskap i SPK med gunstige lånebetingelser og pensjon

Stillingen lønnes som 1434 Rådgiver med brutto avlønning pr år fra kr 500 000 til kr 580 000, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det vil gjøres et lønnsfratrekk på 2 % til innskudd til Statens pensjonskasse.

Øvrig informasjon

Arbeidssted vil være i Oslo.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt:

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Søknad sendes til oss via jobbnorge.no med frist 16 september. 2019

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Søk på stillingen