Ledig stilling ved AHO

Vikariat Instituttleder Form, Teori og Historie

Søknadsfrist: 17.11.2019

Om stillingen

AHO søker ny leder for Institutt for form, teori og historie. Stillingen er et 60% vikariat for ett år, med mulighet for en 100% stilling. Instituttleder vil etter avtale ha undervisnings -og forskningstid ved siden av lederoppgavene.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHO arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.


Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Institutt for form, teori og historie (FTH) arbeider med arkitektur, arkitekturhistorie og arkitekturvern. Instituttet er sterkt internasjonalt orientert og leder flere internasjonale forskningsprosjekter. Staben teller omlag 30 arkitekter, arkitekturhistorikere, kunstnere og filosofer som underviser på alle nivåer: I grunnundervisningen, på masternivå og i doktorutdanningen. Instituttets ph.d.-studenter og postdoktorander er del av pågående forskningsprosjekter. FTH tilbyr en profesjonsrettet videreutdanningsmaster i arkitektturvern og en felles Nordisk videreutdanningsmaster i arkitekturarv (NORMAK).

Studie- og forskningsaktivitetene ved Institutt for form, teori og historie (FTH) representerer stor faglig bredde. Det sammensatte og internasjonalt anerkjente fagmiljøet er organisert omkring fire ulike virkefelt: arkitekturvern, arkitekturpraksis, form og arkitekturhistorie. Instituttet er forankret i et omfattende internasjonalt nettverk og er en attraktiv samarbeidspartner. Fagmiljøet driver utstrakt publiseringsvirksomhet og er en aktiv aktør i det offentlige ordskifte.

Særlige utfordringer for instituttleder er:

□ Videreutvikle samspillet mellom masterundervisning og forskning

□ Legge til rette for forskning på høyt internasjonalt nivå

□ Stimulere til samarbeid på tvers av AHO og bidra til samordning av arkitekturprogrammet

□ Styrke instituttets forbindelser til arkitektprofesjonen, næringsliv og andre samarbeidspartnere utenfor akademia

□ Videreutvikle instituttets virksomhet gjennom å videreutvikle forpliktende nettverk, nasjonalt og internasjonalt

□ Røkte og foredle instituttets fagportefølje og virksomhet

Stillingen som instituttleder har en egen funksjonsbeskrivelse

Instituttleder har ansvar for:

□ Instituttets faglige profil

□ Ivareta faglig ledelse gjennom strategisk styring og inspirere til kultivering av instituttets undervisnings-, forsknings- og formidlingsoppgaver

□ Koordinere instituttets undervisningsplaner og -kursportefølje

□ Bidra til helhetlig ledelse av studieprogrammet i arkitektur

□ Budsjettansvar

□ Personalansvar

□ Intern informasjon på instituttet

Instituttleder rapporterer til rektor og deltar i rektors ledergruppe.

Instituttleder skal være en person med høy faglig kompetanse og har følgende kvalifikasjonskrav:

□ Faglige kvalifikasjoner tilsvarende førstestillingskompetanse

□ Arkitekturutdanning, minimum på sivilarkitekt/mastergradsnivå

□ Erfaring fra høyere utdanning

□ Relevant erfaring fra praksis/akademia

□ Dokumentert ledererfaring

□ Søker må beherske et skandinavisk språk

Vi søker etter en faglig sterk leder som evner å støtte opp om initiativ og kreativitet ved å inspirere, tilrettelegge og motivere til samhandling, resultatoppnåelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø. Sentrale personlige egenskaper vil derfor være gode lederegenskaper og evne til å opptre samlende. Den som tilsettes må ha evne til strategisk og langsiktig tenkning.

Generell informasjon

Stillingen lønnes etter avtale. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

AHO har egen bedriftshelseordning.

Spørsmål kan rettes til:

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no.

Søk på stillingen