Ledig stilling ved AHO

Vikariat Instituttleder Arkitektur

Søknadsfrist: 17.11.2019

Om stillingen

AHO søker ny leder for Institutt for arkitektur. Stillingen er et 100% vikariat for ett år. Instituttleder vil etter avtale ha undervisnings -og forskningstid ved siden av lederoppgavene.

Institutt for arkitektur driver utdanning og forskning innen arkitektur som sikrer kunnskapsbygging på høyt nivå både hos det vitenskapelige personalet og hos studentene.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHO arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.


Institutt for arkitektur har ansvar for undervisning, forskning og formidling innen arkitektur med særlig vekt på prosjektering av bygninger, som er et kjerneområde i sivilarkitektutdanningen. Fagfeltet er arkitektur i hele sin bredde, og innebærer en kunstnerisk, fortolkende og utforskende dimensjon som inkluderer, men også overskrider det rent byggetekniske. Instituttet har et særlig ansvar for å lede det igangsatte program for utviklingsarbeid gjennom "Research by Design", i tråd med regjeringens arkitekturmelding. Staben teller omtrent 25 personer, inkludert stipendiater og timelærere.

Særlige utfordringer for instituttleder er:

□ Videreutvikle samspillet mellom studiokurs og forskning

□ Legge til rette for forskning på høyt internasjonalt nivå

□ Stimulere til samarbeid på tvers av AHO og bidra til samordning av arkitekturprogrammet

□ Styrke instituttets forbindelser til arkitektprofesjonen, næringsliv og andre samarbeidspartnere utenfor akademia

□ Videreutvikle instituttets virksomhet gjennom å videreutvikle forpliktende nettverk, nasjonalt og internasjonalt

□ Røkte og foredle instituttets fagportefølje og virksomhet

Stillingen som instituttleder har en egen funksjonsbeskrivelse.

Instituttleder har ansvar for:

□ Instituttets faglige profil

□ Ivareta faglig ledelse gjennom strategisk styring og inspirere til kultivering av instituttets undervisnings-, forsknings- og formidlingsoppgaver

□ Koordinere instituttets undervisningsplaner og -kursportefølje

□ Bidra til helhetlig ledelse av studieprogrammet i arkitektur

□ Budsjettansvar

□ Personalansvar

□ Intern informasjon på instituttet

Instituttleder rapporterer til rektor og deltar i rektors ledergruppe.

Instituttleder skal være en person med høy faglig kompetanse, og det er en fordel å besitte:

□ Faglige kvalifikasjoner tilsvarende førstestillingskompetanse

□ Arkitekturutdanning, minimum på sivilarkitekt/mastergradsnivå

□ Erfaring fra høyere utdanning

□ Relevant erfaring fra praksis/akademia

□ Dokumentert ledererfaring

□ Søker må beherske et skandinavisk språk

Vi søker etter en faglig sterk leder som evner å støtte opp om initiativ og kreativitet ved å inspirere, tilrettelegge og motivere til samhandling, resultatoppnåelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø.

Sentrale personlige egenskaper vil derfor være gode lederegenskaper og evne til å opptre samlende. Den som tilsettes må ha evne til strategisk og langsiktig tenkning.

Generell informasjon

Stillingen lønnes etter avtale. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

AHO har egen bedriftshelseordning.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål kan rettes til:

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no

Søk på stillingen