Ledig stilling ved AHO

Professor / Førsteamanuensis innen Bygningsarv

Søknadsfrist: 31.12.2019

Om stillingen

Institutt for form, teori og historie har en ledig en fast 100 % stilling som Professor / Førsteamanuensis i Bygningsarv. Vi ser etter en kandidat som kan undervise på alle nivåer, og som kan etablere og lede forskningsprosjekter i dette ytterst samfunnsrelevante feltet.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.


Institutt for form, teori og historie (FTH) arbeider med arkitektur, arkitekturhistorie og bygningsarv. Instituttet er internasjonalt orientert og leder en rekke internasjonale forskningsprosjekter. Staben teller omlag 30 arkitekter, arkitekturhistorikere, kunstnere og filosofer som underviser på alle nivåer: I grunnundervisningen, på masternivå og i doktorutdanningen. Instituttets ph.d.-studenter og postdoktorander er del av pågående forskningsprosjekter. FTH tilbyr en profesjonsrettet videreutdanningsmaster i Bygningsarv, samt en felles nordisk videreutdanningsmaster i Bygningarv (NORMAK), i samarbeid med Arkitektskolen i Århus, KTH i Stockholm og Aalto-universitetet i Helsinki.

AHO forvalter en sterk arkitekturhistorisk tradisjon som i all hovedsak er forankret i forskningssenteret OCCAS (The Oslo Centre for Critical Architectural Studies) ved FTH. Instituttet holder en sterk posisjon innen bygningsarv og driver med kritiske og eksperimentelle bevaringsstategier så vel som etablerte prinsipper og metoder. Den faglige virksomheten omfatter forskningsprosjekter og ph.d- studenter. Bygningsarv er fundert i flerfaglighet og spenner fra teori til praksis, inkludert prosjektering, historiografi, bygningsteknologi, materialkunnskap og kulturminneforvaltning. For tiden arbeider vi spesielt med den nyere arkitekturhistorien, og med å utvikle praktiske og konseptuelle strategier for etterkrigsarkitekturen med særlig vekt på betongstrukturer og hele byområder. FTHs nasjonale og internasjonale samarbeid med akademiske og arkitektfaglige partnere skal styrkes ytterligere gjennom nye forskningsprosjekter og undervisningsopplegg.

Arbeidsoppgaver

 • Å utvikle undervisningsopplegg innen Bygningsarv på alle nivåer, også internasjonalt
 • Å utvikle og lede forskningsprosjekter
 • Å veilede diplom- og masterstudenter
 • Å ta del i AHOs videreutdanningsmaster og ha hovedansvar for AHOs bidrag til NORMAK
 • Å ta del i FTHs aktiviteter, også administrativt

Kvalifikasjonskrav

Søker til stillingen må:

 • Ha utdannelse på minimum master nivå, eller tilsvarende utdanning.
 • Demonstrere arkitektpraksis med en omfattende portfolio i Bygningsarv, som viser en kritisk og nyskapende innstilling til faget
 • Dokumentere publikasjoner av relevans for stillingen
 • Ha bred undervisningserfaring
 • Grunnundervisningen ved AHO foregår på norsk og søkere må derfor beherske et skandinavisk språk

Personlige egenskaper

Vi ser etter kandidater med følgende egenskaper:

 • Initiativrik og nytenkende
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe i et miljø hvor det til tider er høy arbeidsintensitet
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Vi tilbyr følgende

 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stillingen lønnes i kode 1011 Førsteamanuensis i lønnspenn fra kr 605 500 til kr 723 200 og i kode 1013 Professor i lønnspenn fra kr 723 200 til kr 883 100. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Om søknaden

Din søknad må inneholde følgende:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Portfolio i digitalt format som legger spesielt vekt på tre prosjekter søkeren mener er mest relevant for stillingen
 • Minst to skriftlige arbeider.

Søknaden vil bli vurdert av en nedsatt sakkyndig komite ved AHO. Du søker via vårt elektroniske rekruttering system www.Jobbnorge.no.

Søknadsfristen er 31.12.2019

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Dersom du har spørsmål til stillingen vennligst ta kontakt med:

For mer informasjon om AHO, vennligst se vår hjemmeside: www.aho.no

Søk på stillingen