Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førstelektor / universitetslektor i visuelle fag

Søknadsfrist: 19.01.2020

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for Kunstfag er det ledig en fast (inntil) 100 % stilling som førstelektor/universitetslektor, tilknyttet Institutt for visuelle og sceniske fag. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet. Oppgi ønsket stillingsprosent (mellom 70 og 100%).

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for visuelle og sceniske fag, Institutt for rytmisk musikk og Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk.

Institutt for visuelle og sceniske fag tilbyr bachelorgrad i samtidsteater, bachelorgrad i kunst og håndverk (p.t. under større revidering), mastergrad i kunstfag og ph.d.-spesialisering i kunst i kontekst. I tillegg tilbys årsstudier og en rekke emner innenfor lærerutdanningene. Instituttet anvender et bredt og åpent kunstbegrep, og studietilbudene kombinerer didaktisk, vitenskapelig og utøvende/skapende praksis.

Emner innen visuelle fag på fakultetet har tradisjonelt vært sterkt materialtilknyttet og mye av undervisningen foregår i godt utstyrte verksteder. Fagmiljøet har også fokus på samtidskunst og formidling av kunst.

Fakultetet kan vise til mye variert, og i mange tilfeller tverrfaglig, aktivitet innen forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid. Det tildeles FoU-tid etter søknad.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er knyttet til praktisk undervisning og veiledning i materialområdet tre på bachelorprogrammet og årsstudiet, samt oppfølging av treverksted og tilhørende spesialrom. Den som ansettes må ta ansvar for HMS-rutiner i de samme lokalene, og for å gi studentene opplæring innen HMS.

Utvikling av og undervisning på Etter- og videreutdanning (EVU) i visuelle fag kan bli aktuelt.

Den som ansettes må kunne ivareta faglig administrasjon og bidra til den daglige driften av studieprogrammene og ta del i arbeidet med å videreutvikle fagets profil.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Den som ansettes, må ha:

 • mastergrad eller tilsvarende innen visuelle fag som kunst, kunsthåndverk og/eller design
 • materialkompetanse innen tre

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Undervisning og veiledning vil i noen grad også foregå på engelsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. I tillegg kreves meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • undervisningserfaring fra Universitets- og høgskolesektoren
 • erfaring som kunsthåndverker, kunstner, designer eller verksmester
 • kompetanse innen flere materialområder i tillegg til tre

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt vekt på gode evner til samarbeid, kommunikasjon og organisering.

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1198 førstelektor, kr 552 800 – 667 200 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor, kr 449 300 - 594 400 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning, eller prøves i andre undervisningsrelaterte oppgaver. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • attester og vitnemål
 • liste over ev. publikasjoner og kunstneriske arbeider
 • vitenskapelige/kunstneriske arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 19.01.20.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Merete Elnan, tlf. 38 14 14 81, mobil 926 52 807, e-post [email protected],
 • Dekan Marit Wergeland-Yates, tlf. 38 14 13 66, mobil 996 95 708, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver Tone E. Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post t[email protected].

Søk stillingen