Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i statsvitenskap

Søknadsfrist: 15.11.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i statsvitenskap tilknyttet Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, for en periode på tre år. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Stillingen er knyttet til Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Fakultet for samfunnsvitenskap.

Arbeidsoppgaver

Vi lyser ut en stilling i statsvitenskap, innenfor området offentlig politikk og administrasjon/offentlig ledelse/offentlig styring. Vi ønsker spesielt personer som ønsker å gjennomføre sin phd-grad innenfor en eller flere av de følgende emneområdene:

 • Samarbeid/koordinering mellom organisasjoner
 • Reformer/endringsprosesser i offentlig sektor
 • Ledelse i offentlige og hybride organisasjoner
 • Tillits- og mistillitsrelasjoner i offentlig styring
 • Krisehåndtering og/eller organisasjoners motstandsdyktighet («resiliens»)

Prosjekter som legger opp til sammenligning mellom de nordiske land er spesielt ønsket.

Stillingen er finansiert av universitetet og vil være tilknyttet instituttets forskningsgruppe «Offentlig styring og ledelse (GOLEP)». Mer informasjon om PhD-programmet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets phd-program. Mer informasjon om fakultetets forskergrupper, doktorgradsprogram og spesialiseringer.

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad innenfor statsvitenskap/offentlig administrasjon, med et gjennomsnittlig karakternivå på B eller bedre (inkl. på master/hovedoppgaven). Søkere som er i avslutningsfasen av masteroppgaven er også velkomne til å søke. Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Mer informasjon.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig med relevant praksis.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målretta, ryddig, konsentrert og selvstendig.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Ansettelsesprosessen vil foregå i to steg. På grunnlag av søknad og prosjektskisse (se «Søknad» under) vil aktuelle kandidater bli valgt ut. Disse vil bli bedt om å forberede en nærmere presentasjon av prosjektet, både skriftlig og muntlig. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål med karakterer
 • Masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • Attester
 • Vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • Kort prosjektbeskrivelse på maksimum fem sider. Skissen skal presentere det eller de sentrale forskningsspørsmål, samt en kort beskrivelse av hva slags design/empirisk tilnærming prosjektet er tenkt å ha.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.11.2020.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingene:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS