Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i International Business

Søknadsfrist: 29.02.2020

Om stillingen

Ved Handelshøyskolen på Universitetet i Agder, er det ledig fem 100 % stillinger som doktorgradsstipendiat i International Business, fortrinnsvis tilknyttet Institutt for Strategi og Ledelse, for en periode på tre år. Avhengig av kandidatenes bakgrunn, kan noen bli tilbudt en fireårig stilling med 25 % pliktarbeid. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse er i september 2020.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Handelshøyskolen ved UiA er AACSB akkreditert, og ph.d.-programmet er et av Europas ledende innen International Business. Doktorgradsprogrammet vil gi kandidatene et globalt tankesett, kunnskap om moderne forskningsmetoder og våre ph.d.-kandidater publiserer artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter. En ph.d. i International Business vil gi gode jobbmuligheter både i akademia og i næringslivet Handelshøyskolen har i dag om lag 50 ph.d.-kandidater fra hele verden på programmet som alle jobber i tett samarbeid med motiverte veiledere. Kandidatene tilbys gode økonomiske støtteordninger og Handelshøyskolen ved UiA kan vise til en av Europas beste statistikker mht fullføring av ph.d.-grader på normert tid.

Arbeidsoppgaver

For å opprettholde og styrke Handelshøyskolens sterke posisjon innenfor feltet International Business, vil det etableres en ny ph.d.-kohort i 2020. Ph.d.-prosjekter som innebærer et utenlandsopphold ved et samarbeidende universitet med en varighet på minst et år kan bli gitt prioritet. Tematisk må prosjektet være definert innenfor fagfeltet International Business. Videre er det en fordel om prosjektet kan knyttes til FNs bærekrafts mål. Kandidatens forskningsinteresse må være knyttet til kompetansen og forskningsfeltet til en professor ved Institutt for strategi og ledelse, eller en professor ved et av de andre instituttene ved Handelshøyskolen. Besøk vår nettside for mer informasjon om professorer som er tilgjengelige for veiledning, og forskningsfeltene deres. Kandidater må ha vært i kontakt med potensielle veiledere for å diskutere aktuelle forskningsprosjekter før innlevering av søknaden.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • utdannelse på mastergradsnivå (300 studiepoeng inkludert masteroppgave), innenfor en handelshøyskole-fagdisiplin slik som International Business, ledelse, strategi, markedsføring, entreprenørskap, finans eller økonomi. Kandidater som er i avslutningsfasen av master kan også søke
 • det kreves flytende kunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig
 • for noen av stillingene kan det være et krav å beherske et skandinavisk språk

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Handelshøyskolen.

Det forventes at den som ansettes deltar aktivt på ph.d.-programmet og i forskningsmiljøet på Handelshøyskolen.

Kandidater som er fra land utenfor EU må søke om oppholdstillatelse i tilstrekkelig tid før oppstart.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Ønskede kvalifikasjoner

 • god kunnskap om forskningsmetode
 • en faglig sterk prosjektskisse
 • relevant erfaring innen International Business og/eller forskning
 • internasjonal erfaring eller tidligere forskningsaktivitet blir vektlagt

Personlige egenskaper

 • god evne til å arbeide målrettet, strukturert og selvstendig
 • god evne til å håndtere stress samt å levere i henhold til korte tidsfrister
 • gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den engelske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • sammendrag av masteroppgave/hovedfagsoppgave (maks en side)
 • minimum to akademiske referanser
 • prosjektbeskrivelse på maksimum fire sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, mulig datamateriale og metoder.
 • søknadsbrev som beskriver hvordan prosjektet plasserer seg tematisk innenfor fagfeltet International Business, forslag til veileder, villighet for utenlandsopphold ved en av våre samarbeidsinstitusjoner, eventuell undervisning- og annen akademisk erfaring og hvorvidt man behersker et skandinavisk språk (maks en side)
 • fullstendig liste over vitenskapelige publikasjoner (dersom aktuelt)
 • inntil tre vitenskapelige artikler publisert i internasjonale tidsskrifter i fulltekst (dersom aktuelt).
 • eventuell annen viktig dokumentasjon slik som resultater fra tester slik som GMAT/GRE/TOEFL etc.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dokumentene må være originale eller det må være godkjente kopier av dokumentene med stempel, dato og lesbare signaturer fra en offentlig instans (slik som universitet, høyskole eller politi). Kandidater kan bli spurt om å sende inn masteroppgavene som tilleggsdokumentasjon.

Søknadsfrist: 29.02.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • seniorrådgiver HR Anna Cecilie Eye Færavaag, tel. 38 14 24 14, mobile 974 29 499, e-mail [email protected]

Søk stillingen