LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i helsevitenskap

Søknadsfrist: 22.03.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap for en periode på tre år, eventuelt fire år med arbeidsplikt. Stillingen er knyttet til Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Stipendiaten vil være tilknyttet Institutt for helse- og sykepleievitenskap og Senter for omsorgsforskning-Sør (SOF-Sør).

Arbeidsoppgaver

Tema for stipendiaten vil være omsorg for mennesker med demens. Det er ønskelig at kandidaten anvender et deltagende forskningsdesign i samarbeid med kommuner som SOF-Sør har forpliktende avtaler med. Mer informasjon og stillingsbetenkning fås ved henvendelse til senterleder Brooke Hollister, epost: [email protected]

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Mer informasjon om ph.d.-programmet.

Utfyllende regler for opptak til ph.d.-programmet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Søkeren skal utarbeide en kort prosjektplan på inntil 5 sider inkludert motivasjon for stillingen med utgangspunkt i tema presentert i utlysningen. Det er viktig at søkeren redegjør for forskningsfeltet gjennom henvisning til noe relevant litteratur og tidligere forskning. Prosjektplanen skal struktureres med utgangspunkt i malen for ph.d.-programmet i helse- og idrettsvitenskap - Template Ph.d. projects.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad i sykepleie
 • Hovedfag/mastergrad/embetseksamen innen helsevitenskap.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Ønskede kvalifikasjoner

Søkere med erfaring innen ett eller flere av følgende området vil bli foretrukket

 • Arbeid med mennesker med demens
 • Kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • Praksisnær forskning

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider, samt kvaliteten og relevansen av prosjektbeskrivelsen.

Personlige egenskaper

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 501 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • attester
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • prosjektplan på maksimum 5 sider, inklusiv litteraturliste. Prosjektplanen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 22.03.23.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver HR Turid Ervik tlf. tlf. 37 23 37 71 / 909 43 527, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS