Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i helsevitenskap

Søknadsfrist: 13.02.2020

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap for en periode på tre år, eventuelt fire år med 25 % pliktarbeid. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Senter for omsorgsforskning, sør. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har fire institutter: Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for psykososial helse og Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving. Fakultetet har tre forskningssentra: Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning, sør og Toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition. Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder.

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker gjennom dette doktorgradsprosjektet å få mer kunnskap om de negative henvendelsene som pasient- og brukerombudene i Norge mottar fra brukere, pasienter og pårørende.

Doktorgradsprosjektet skal gjøre en kvalitativ undersøkelse av de henvendelser som i en nærmere presisert tidsperiode har kommet til pasient- og brukerombudene i ett eller flere fylker. Dette vil innebære at stipendiaten skal systematisere og analysere innholdet i klagene og de negative erfaringene som kommer til uttrykk i tekstene. Henvendelser som går på situasjoner som har oppstått i overganger mellom nivåene i helsetjenesten, kan med fordel også bli inkludert i studien. Det skal videre inkluderes en systematisk kunnskapsoppsummering i prosjektet.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ta utgangspunkt i en betenkning for ph.d.-stillingen, som kan fås ved henvendelse til førsteamanuensis Terje Emil Fredwall (e-post: [email protected]) eller professor Inger Beate Larsen (e-post: [email protected])

Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 10 sider inklusiv litteraturliste, og den skal struktureres med utgangspunkt i malen for PhD-programmet i helse- og idrettsvitenskap. Det forventes en gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse.

Prosjektet, som vil foregå i samarbeid med etikkmiljøet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, er forankret i forskergruppen «Et samfunn for alle» ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha utdanning på mastergradsnivå innen helse- og sosialfag, humanistiske fag og/eller samfunnsvitenskapelige disipliner.

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, eventuelle tidligere publiserte arbeider, relevant faglig bakgrunn og vedlagte prosjektbeskrivelse. Søkere må ha svært gode kunnskaper i et skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig. Det kreves også gode kunnskaper i engelsk.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på ph.d.-programmet i helse- og idrettsvitenskap ved UiA. Informasjon om ph.d.-programmet.

Opplysninger om opptak på ph.d.-program i helse- og idrettsvitenskap kan fås ved henvendelse til:

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

  • vitnemål med karakterer
  • sammendrag på ca. 1-2 sider av masteroppgave/hovedfagsoppgave
  • attester
  • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet (inntil 10), samt liste over disse
  • prosjektbeskrivelse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 13. februar 2020.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om prosjektet, utlysningen eller stillingen fås ved henvendelse til:

Søk stillingen