Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Professor / førsteamanuensis i sosiologi

Søknadsfrist: 15.02.2020

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig to til tre faste 100% stillinger som professor/førsteamanunsis i sosiologi, tilknyttet Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Instituttet tilbyr studier i sosiologi, sosialt arbeid og barnevern på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og gir i tillegg undervisning på barnehage- og lærerutdanningene. Instituttet er i stadig vekst med økende fokus på internasjonalisering og utvikling av forskningsprosjekter og undervisning

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil hovedsakelig være knyttet til undervisning, veiledning og forskning i sosiologi. De som tilsettes forventes å kunne undervise og veilede på ulike nivå (bachelor- master- og ph.d.). Oppdrag knyttet til etter- og videreutdanning (EVU) vil også kunne inngå i stillingen. Den som tilsettes vil inngå i en felles stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov, og må derfor regne med å undervise i fagfelt som ligger utenfor kjernen av egen kompetanse, samt ta del i administrative oppgaver. Forskningstid vil tildeles etter de prinsippene som gjelder på UiA og instituttet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som professor/førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Den som ansettes forventes å bidra aktivt til å styrke forskningen på ett eller flere av instituttets forskningsområder, herunder forskning på oppvekst, utdanning, klasse, kultur, avvik, ulikhet, klima og velferd. Andre forskningsområder kan også være aktuelle. Aktulle kandidater bør ha bred metodisk kompetanse. Det er ønskelig at minst en av kandidatene har god kunnskap i kvantitativ metode. De som ansettes må videre kunne bidra til langsiktig utvikling av forskningsmiljøet, og forventes også å bidra til å skaffe eksterne forskningsmidler til instituttet. Utover dette kreves det at de som tilsettes har:

 • doktorgrad i sosiologi
 • dokumentert erfaring med forskning og utviklingsarbeid på høyt nivå

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Minst en av de som ansettes må på tiltredelsestidspunktet beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det er også viktig at de som ansettes behersker engelsk på høyt skriftlig og muntlig nivå. Universitetet i Agder tilbyr norskkurs til utenlandske nytilsatte som ikke behersker norsk, og det legges til rette for gjennomføring av dette. Fast ansatte forventes å kunne norsk innen to år, og at dette dokumenteres gjennom bestått Bergenstest.

Ønskede kvalifikasjoner

 • gode formidlingsevner
 • erfaring med søknadsskriving for forskningsprosjekter/ledelse av forskningsprosjekter
 • erfaring med veiledning på bachelor- master- og ph.d.-nivå
 • erfaring med internasjonale nettverk

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • entusiasme og kompetanse for videreutvikling av utdanning og forskning i sosiologi på instituttet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Ved rangering av søkerne vil det også bli lagt vekt på søkernes kompetanse og spesialisering ut fra instituttets behov.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor kr. 691.400 (74) - 813.400 (80), kode 1011 førstemanuensis kr. 573.100 (64) – 691.400 (74). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten, skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist 15.02.20.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen