LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Postdoktor i folkehelse med fokus på helseøkonomiske vurderinger av ernæringstiltak

Søknadsfrist: 18.10.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en spennende åremålsstilling som postdoktor (100% stilling) i folkehelse med fokus på helseøkonomiske vurderinger, tilknyttet Institutt for ernæring og folkehelse, for en periode på 3 år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet, våren 2022.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Postdoktorstillingen vil være tilknyttet det prioriterte forskningssenteret Lifecourse Nutrition.

Stillingen er knyttet til NFR-prosjektet Nutrition Now. Scaling up evidence-based early-life nutrition interventions for community resilience and lifecourse health som er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder, Arendal kommune og Agder fylkeskommune. I prosjektet skal vi tilpasse og implementere allerede utviklede e-læringsressurser om kosthold og ernæring til gravide, sped – og småbarn. Tiltakene retter seg mot barnehager, svangerskapsomsorgen, helsesykepleiere og foreldre eller andre omsorgspersoner med nyfødte og små barn. Formålet med hovedprosjektet er å bedre kostholdet til gravide, barnet i mors liv og de yngste barna i kommunen ved hjelp av den digitale læringsressursen som skal gjøres tilgjengelig i løpet av prosjektperioden. I prosjektet vil vi evaluere hvordan e-læringsressursene implementeres og brukes i oppvekstsektoren (helsesøstre og barnehagepersonell) og blant sluttbrukerne (gravide, foreldre). Vi vil også gjennomføre en effektevaluering av kostholdsendring etter tiltaket.

Arbeidsoppgaver

Personen som ansettes skal ha hovedansvar for evalueringen av helseøkonomiske effekter av tiltakene som gjøres. Kandidaten skal ha ansvar for å 1) vurdere helseøkonomiske effekter av selve implementeringen av tiltaket og 2) vurdere helseøkonomiske langtidseffekter av ernæringstiltak tidlig i livet ved å bruke data fra relevante kohorter og litteratursøk i simuleringsmodeller.

Postdoktoren vil jobbe aktivt i flere faser i prosjektet med særlig ansvar for helseøkonomiske perspektiver. Personen skal jobbe tett med forskere i den internasjonale forskningsfronten på langtidseffekter av tidlig innsats og samfunnsnytte med tanke på helse og kognitiv utvikling.

Arbeidsoppgavene er:

 • datainnsamling og analyse
 • artikkelskriving og publisering av resultater

En detaljert prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til prosjektleder, professor Nina C. Øverby, [email protected].

Nødvendige kvalifikasjoner

 • doktorgrad innenfor relevant fagområde, eksempelvis helseøkonomi, folkehelse, ernæring eller annet relevant område. Søkere som har fått godkjent avhandlingen innen søknadsfristen vil bli vurdert
 • god formidlingsevne i muntlig og skriftlig engelsk.

Kriterier for ansettelse i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med kvantitative forskningsmetoder
 • erfaring med helseøkonomiske modellering
 • erfaring med å jobbe i team

Personlige egenskaper

 • fleksibel og samarbeidsorientert
 • selvstendig, strukturert, effektiv og initiativrik
 • sterk gjennomføringsevne
 • analytisk og reflektert

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • deltagelse i det prioriterte forskningssenteret Lifecourse Nutrition
 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 544 400 – 618 600 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål med karakterer
 • Liste over publikasjoner
 • Doktorgradsavhandlingen
 • Eventuelt maksimalt 10 vitenskapelige arbeider og FoU-virksomhet som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Motivasjonsbrev for stillingen

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 18. oktober 2021.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS