Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i samfunnsfagdidaktikk

Søknadsfrist 15.04.2020

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en stilling som doktorgradsstipendiat i samfunnsfagdidaktikk tilknyttet Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, for en periode på tre år, evt. fire år med 25 % pliktarbeid knyttet til instituttets arbeid i lærerutdanningen. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Mer informasjon om instituttet og forskningsgruppene.

Beskrivelse av stillingen og arbeidsoppgaver

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ønsker å styrke sin forskning knyttet til samfunnsfagdidaktikk. Ved Universitetet i Agder er lærerutdanningene, dvs. barnehagelærer-, grunnskolelærer- og lektorprogrammet, organisert i matrise. Det innebærer at undervisningen i fagene som inngår i de ulike programmene gis fra relevante fagmiljøer på fakultetene. Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag er sammen med de øvrige instituttene involvert i lærerutdanningene, og den utlyste ph.d.-stillingen knyttes til samfunnsfagdidaktikk generelt men med utgangspunkt i statsvitenskap.

Samfunnsfagdidaktikk innebærer kritisk refleksjon over hva faget er og burde være. Ved fakultet for samfunnsvitenskap forskes det blant annet på demokrati og medborgerskap, bærekraftig undervisning, IKT-støttet samarbeidslæring, klasseromforskning, skolen og samfunnsfaget som forebyggende arena, radikalisering og holdningsdannelse.

Den samfunnsfagdidaktiske forskningen er organisert gjennom fakultetets forskningsgruppe i samfunnsfagdidaktikk og utdanningsforskning

Stillingen er finansiert av universitetet og definert som et samarbeid mellom UiA og Kristiansand kommune. Kristiansand kommune vil legge til rette for eventuell innsamling av empirisk materiale.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets ph.d-program og vil bli tilknyttet en av fakultetets forskergrupper. Mer informasjon om fakultetets forskergrupper, doktorgradsprogram og spesialiseringer.

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad innenfor statsvitenskap/offentlig administrasjon, lektorutdanning i samfunnsfag, med et gjennomsnittlig karakternivå på B eller bedre (inkl. på master/hovedoppgaven). Søkere som er i avslutningsfasen av masteroppgaven er også velkomne til å søke. Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Mer informasjon om forskrifter om doktorgradene ved UiA.

Ønskede kvalifikasjoner

Forkunnskaper om norsk skole, enten gjennom praksis og/eller tidligere forskning (f.eks. masteroppgave)

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målretta, ryddig, konsentrert og selvstendig.

Vi tilbyr

  • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

• vitnemål med karakterer

• masteroppgave/hovedfagsoppgave

• attester

• vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse

• prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist 15.04.20.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen