Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i regionale innovasjonsstudier

Søknadsfrist: 10.05.2020

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Handelshøyskolen er det ledig to 100 % stillinger som doktorgradsstipendiat i studier av regional innovasjon og innovasjonspolitikk, nærings- og samfunnsmessig omstilling og samskapningsprosesser. Stillingene er tilknyttet Institutt for arbeidsliv og innovasjon for en periode på tre år, eventuelt fire år med 25 % pliktarbeid. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Tiltredelse etter avtale med Handelshøyskolen, men fortrinnsvis i september 2020 sammen med en ny kohort av stipendiater.

Handelshøyskolen, som er AACSB akkreditert, er organisert i fire institutter hvor Institutt for arbeidsliv og innovasjon med 26 faglig ansatte er lokalisert ved Campus Grimstad. Instituttet tilbyr studier på masternivå i innovasjon og kunnskapsutvikling og i industriell økonomi og teknologiledelse, samt et årsstudium på bachelornivå i HR og organisasjonsutvikling. Det foregår betydelige forskningsaktivitet innenfor innovasjon, arbeidsliv og sirkulær økonomi ved instituttet.

Arbeidsoppgaver

Stipendiatstillingene er knyttet til fagområdet regionale innovasjonsstudier, der innovasjonsprosesser studeres fra et system- og organisasjonsperspektiv.

Den ene stillingen er tilknyttet et eksternt prosjekt om «Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer». Det kan omfatte forskning om hvordan samfunnet kan møte bærekraftutfordringer og vedvarende økonomiske, sosiale og geografiske ulikheter. Stipendiaten vil bidra i refleksjoner med ulike samfunnsaktører om forståelse av samfunnsutfordringer og bidra i samskaping av virkemidler i innovasjonspolitikken for å møte slike utfordringer.

Den andre stillingen omhandler forskning for å oppnå bedre kunnskap om drivkrefter bak innovasjonsbaserte omstillinger i næringsliv og samfunn, med vekt på bærekraftig og/eller digital omstilling. Aktuelle innfallsvinkler kan være studier av langsiktig utviklingsbaner for næringer og innovasjonssystemer og studier av betydningen av aktører og handlinger på bedrifts- og regionnivå for innovasjon og omstilling.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

 • utdannelse på masternivå, inkludert en masteroppgave, innenfor økonomi eller et samfunnsvitenskapelig fag med minst B som gjennomsnittskarakter.
 • mastergraden må omfatte emner innenfor innovasjonsfeltet
 • god evne til muntlig og skriftlig fremstilling på engelsk

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Handelshøyskolen.

Årets kandidater/kandidater som er i avslutningsfasen av master kan også søke.

Ønskede kvalifikasjoner

 • god kunnskap om teorier om innovasjon
 • gode kvalifikasjoner innen forskningsmetode

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Det er ønskelig at den som ansettes behersker norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • gode samarbeidsevner
 • stor arbeidskapasitet
 • evne til å jobbe besluttsomt og å levere i henhold til korte tidsfrister

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske utlysningsteksten skal den norske teksten legges til grunn

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave, alternativt en dato/tidsplan for avslutning av master
 • attester
 • eventuelle vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 5 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, metoder og fremdriftsplan innenfor den gitte rammen.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 10.05.2020.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingene:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • seniorrådgiver, HR. Anna Cecilie Eye Færavaag, tlf. 38 14 24 14, mobil 974 29 499, e-post [email protected]

Søk stillingen