Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i ernæring og folkehelse

Søknadsfrist: 30.03.2020

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i ernæring og folkehelse, tilknyttet Institutt for ernæring og folkehelse, for en periode på 3 år, evt. 4 år med 25% pliktarbeid. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Doktorgradsstillingen vil være tilknyttet toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition ved Institutt for ernæring og folkehelse.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten vil arbeide med prosjektet PREPARED. Ernæring tidlig i livet spiller en viktig rolle for helse resten av livet. Nyere forskning viser at ernæringstilstanden til fremtidige foreldre også kan ha betydning for helse og utvikling hos fremtidige barn. Det finnes per i dag lite forskning på denne sammenhengen og på hvordan man kan fremme sunne matvaner blant unge i fertil alder. I prosjektet PREPARED skal vi utvikle, implementere og evaluere en teori- og evidensbasert digital intervensjon for å bevisstgjøre ungdom og unge voksne om kostholdets betydning for at deres barn skal kunne ta ut sitt helsemessige og kognitive potensiale. En detaljert prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til Nina Øverby, [email protected].

Nødvendige kvalifikasjoner

 • hovedfag/mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde (f.eks. folkehelsevitenskap, ernæringsvitenskap eller medisin).
 • god formidlingsevne muntlig og skriftlig

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiatene tas opp på UiAs Ph.D.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Opplysninger om opptak på Ph.D.-programmet fås ved henvendelse til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, professor Åshild Slettebø, [email protected] eller seniorrådgiver Eli Andås, tlf. 38 14 18 66, e-post [email protected].

Utfyllende regler for opptak til ph.d.-programmet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • erfaring fra å jobbe i team

Ved vurdering av søkerne vil relevant praksis og forskningserfaring, samt eventuelle publikasjoner, utviklingsarbeid og motivasjonsbrev bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • selvstendighet og egeninitiativ
 • sterk gjennomføringsevne

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • å bli del av toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition
 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr. 479 600 bto pr. år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • liste over publikasjoner
 • motivasjonsbrev for den utlyste stilling.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen.. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 30.03.20.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen