LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat - Fakultet for humaniora og pedagogikk

Søknadsfrist: 05.12.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat i «Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner –bærekraftig utvikling av ansvarlige og inkluderende institusjoner»

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk er det ledig en 100% stilling som doktorgradsstipendiat i pedagogikk med hovedtilhørighet på Institutt for pedagogikk og med tilknytning til Institutt for religion, filosofi og historie, for en periode på tre år. Informasjon om ph.d.-programmet finnes her. Tiltredelse er 01. januar 2021 eller etter avtale med fakultetet. Arbeidssted er Campus Kristiansand/Campus Grimstad.

Forskningsprosjektet

Stillingen utlyses i forbindelse med universitetets fokus på bærekraft. Forskningsprosjektet vil være knyttet til programmet Democratic Mobilization. Det bør særlig fokusere på spørsmål som omhandler ett eller flere av følgende aspekter knyttet til demokrati: Kritisk tenkning, antidiskriminering, mangfold, deltakelse, medborgerskap, ansvarlige og inkluderende institusjoner. Vi ønsker prosjekter som setter søkelys på disse emnene fra et pedagogisk perspektiv, og spesielt prosjekter som er relevante for det norske utdanningssystemet i et internasjonalt perspektiv vil bli prioritert.

Søkeren må levere en prosjektbeskrivelse som følger med søknaden. Prosjektbeskrivelsen må ha en maksimal lengde på fem sider (unntatt bibliografi) og presentere et utkast med teoretiske/empiriske perspektiver, forskningsspørsmål, design/metoder, ideer om operasjonalisering, og en fremdriftsplan som indikerer tidsfrister og ferdigstilling. Søknaden kan sendes inn på et skandinavisk språk eller engelsk.

Nødvendige kvalifikasjoner

• Mastergrad fra et norsk eller akkreditert internasjonalt universitet i pedagogikk eller lignende med gode (B) eller veldig gode (A) resultater

• Stillingen stiller krav til godt samarbeid, gode kommunikasjonsevner og positiv innstilling til å delta i forskningsmiljøer på tvers av organisasjonsenheter

• Språkkunnskaper på et skandinavisk språk eller overbevisende intensjon om å lære norsk i løpet av kort tid. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig

• Interesse, erfaring og ekspertise i demokratiske spørsmål

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Ønskede kvalifikasjoner

• Relevant arbeidserfaring knyttet til ph.d.-stillingen

• Internasjonale relasjoner / nettverk

• Språkferdigheter

Personlige egenskaper

• Faglig involvering

• Evne til å jobbe selvstendig

• Evne til å arbeide målrettet, ryddig og konsentrert

• Samarbeidsevner

• Mellommenneskelige ferdigheter

• Åpent sinn og nysgjerrighet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Det er en forutsetning at kandidaten er bosatt slik at det er mulig å være til stede / tilgjengelig for fagmiljøet i ordinær arbeidstid.

Vi tilbyr

• faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon

• et positivt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø

• moderne fasiliteter og et allsidig velferdstilbud

• medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om å arbeide på UiA finner du her.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, 482 200 kroner bruttolønn per år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi tror at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter i samsvar med de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen, og det må forventes organisasjonsendringer og endringer i stillingens plikter og ansvar. Ansettelsen foretas av Universitetet i Agders ansettelseskomité for undervisnings- og forskerstillinger. Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju. Med søkerens tillatelse vil UiA også gjennomføre en referansesjekk. Les mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25 (2) kan søkere be om å ikke bli oppført på den offentlige søkelista. Universitetet forbeholder seg imidlertid retten til å offentliggjøre navnene på søkerne. Søkere vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring. Hvis stillingsutlysningen foreligger på engelsk (eller et annet språk): Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske versjonen legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) skal sendes elektronisk. Benytt lenken «Søk stillingen».

Følgende dokumentasjon må lastes opp elektronisk:

• Vitnemål med karakterer

• Masteroppgave / hovedfagsoppgave

• Attester

• Vitenskapelig arbeid og eventuelle FoU-prosjekter, samt en liste over disse

• Prosjektbeskrivelse på maksimum fem sider (se detaljer ovenfor).

• Eventuell annen relevant dokumentasjon

Søkeren er selv ansvarlig for å sende inn fullstendig digital dokumentasjon innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten, skal den norske teksten legges til grunn.

Søknadsfrist: 05.12.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med:

Om ‘democratic mobilization’: https://www.uia.no/en/about-uia/faculties/faculty-of-humanities-and-education/democratic-mobilization-demo/democratic-mobilization-democracy-on-education-s-agenda

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS