LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førstekonsulent innen studieadministrasjon

Søknadsfrist: 06.08.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % stilling som førstekonsulent innen primært studieadministrasjon i ett år. Stillingen er knyttet til Fakultet for kunstfag, og medarbeideren vil samarbeide tett med resten av administrasjonen. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 115 ansatte, hvorav ca. 20 i administrasjonen. Fakultetet består av fakultetsadministrasjonen, Institutt for rytmisk musikk, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk og Institutt for visuelle og sceniske fag. Stillingen inngår i fakultetsadministrasjonen.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes i stillingen vil få oppgaver innen:

 • Opptak av studenter
 • Bistå med administrative arbeidsoppgaver knyttet til instituttene
 • Oppfølgning av studentmentorer
 • Bistå i arbeidet med Alumniordningen
 • Bistå i arbeidet med entreprenørskap på fakultetet
 • Bistå i oppfølgingen av vårt eksternt finansierte emne «My Machine»

Som del av administrasjonen vil andre oppgaver kunne tillegges stillingen i perioder.

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som ansettes i stillingen må ha:

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå, samt relevant praksis. Dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om høyere utdanning på bachelornivå, liksom relevant høyere utdanning eventuelt kan kompensere for kravet om relevant praksis
 • Gode kunnskaper i bruk av digitale verktøy
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
 • Erfaring fra arbeid med studieadministrasjon

Ønskede kvalifikasjoner

Relevant erfaring og god kjennskap til utdannings-/universitetssektoren er ønskelig.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og egenskaper for stillingen vil bli vektlagt, vi ser etter personer med følgende egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Tar egne initiativ
 • Fleksibilitet
 • Serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Godt arbeidsmiljø på et spennende og kreativt fakultet
 • Gode velferdstilbud
 • Pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.103, kode 1408 førstekonsulent, lønn kr. 461 300 – 534 400 brutto pr år. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist 06.08.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Fakultetsdirektør Marianne Øhrn Johannessen tlf. 38 14 12 65, mobil 916 15 187, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Tone Elisabeth Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS