LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Rådgiver / Førstekonsulent ved UiA PULS – Pedagogisk utviklings- og læringssenter

Søknadsfrist: 11.12.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 80 % stilling som førstekonsulent/rådgiver for perioden 01.01.21-31.12.21 med mulighet for forlengelse. Stillingen er knyttet til UiA PULS. Arbeidssted er Campus Kristiansand, men tilstedeværelse på Campus Grimstad må påregnes.

UIA PULS har som hovedoppgave å fremme universitetspedagogisk utvikling og forskning ved Universitetet i Agder, og å støtte bruk og utvikling av ny teknologi i undervisningen. Skrivestua er UiAs studiestøttende tilbud i akademisk skriving. Skrivestua tilbyr én-til-én dialogbasert skrivehjelp til alle studenter ved UiA, uansett studienivå og fagtilhørighet. I Skrivestua er fokuset helt og holdent på skriveprosessen, som for mange studenter kan fortone seg utfordrende. Veiledningen gis i hovedsak av et team studentmentorer, erfarne studenter som har fått opplæring i dialogbasert veiledning og skrivepedagogikk. Per i dag er to fast ansatte og et team på sju skrivementorer knyttet til Skrivestua.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil fungere som teamleder for skrivementorene, og ha daglig ansvar for å koordinere, følge opp og delta aktivt i veiledningsarbeidet. Stillingen fordrer tett samarbeid med andre enheter/tjenester ved universitetet. Den som ansettes forventes særlig å bidra til Skrivestuas samarbeid med Universitetsbiblioteket om utvikling og gjennomføring av kurs i grunnleggende akademiske ferdigheter.

Arbeidsoppgavene omfatter også formidling og markedsføring av Skrivestuas tilbud til studenter og fagmiljøer ved UiA.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • for ansettelse som førstekonsulent; høyere utdanning på bachelornivå. Dokumentert og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • for ansettelse som rådgiver; relevant utdanning på masternivå og realkompetanse innen fagfeltet, men dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • praktisk erfaring med pedagogisk veiledningsarbeid
 • gode kommunikasjonsevner og god språkføring i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • innsikt i, og erfaring med, prosessorientert akademisk skriving

Ønskede kvalifikasjoner

 • formidlingserfaring
 • vilje og evne til å sette seg inn i ulike skrivetradisjoner
 • evne til å veilede og bli veiledet
 • studentorientert

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • selvstendig, fleksibel og strukturert

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.103, kode 1408 førstekonsulent, kr. 458 900-498 800 brutto pr år, eller lønnsplan

90.500 kode 1434 rådgiver, kr. 490 600-545 300 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 11.12.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Rådgiver Ann Kristin Skjølingstad, tlf. 38 14 11 69, mobil 993 84 555, e-post [email protected]
 • Avdelingsdirektør John Olav Bjørnestad tlf. 38 14 18 30, mobil 412 02 016, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS