Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førstekonsulent / Rådgiver innen studie- og forskningsadministrasjon

Søknadsfrist: 30.01.2020

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent/rådgiver innen studie- og forskningsadministrasjon, tilknyttet Fakultet for teknologi og realfag. Hovedarbeidssted er Campus Grimstad, men det må også påregnes arbeid ved Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultet for teknologi og realfag har ca. 350 ansatte, og er lokalisert i Grimstad og Kristiansand. Fakultetet er organisert i fire institutter. Stillingen er plassert i fakultetsadministrasjonen. Det er flere medarbeidere ved fakultetet som arbeider innen studieadministrasjon og forskningsadministrasjon og vår nye medarbeider skal inngå i et nært samarbeid med disse. Stillingen rapporterer til fakultetsdirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • rådgivning og administrativ støtte i utvikling av søknader, budsjett og gjennomføring av prosjekter
 • bistå i forbindelse med avtaler, rapportering og prosjektregnskap
 • arrangere workshops og andre samlinger
 • holde kontakt med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og myndigheter
 • oppfølging av krav til informasjonssikkerhet
 • ivareta andre oppgaver innen forskningsadministrasjon etter behov
 • andre oppgaver tildelt av fakultetsdirektør

Nødvendige kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå for ansettelse som førstekonsulent. Dokumenterbar relevant realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • utdanning på minimum masternivå og realkompetanse innen fagfeltet for ansettelse som rådgiver. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • god evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • gode kunnskaper i bruk av digitale verktøy

Ønskede kvalifikasjoner

 • kjennskap til immaterielle rettigheter og patenter
 • erfaring med forskningssamarbeid mellom universitet og næringsliv
 • erfaring med prosjekter og søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • erfaring med elektronisk saks- og arkivsystem

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • evne til å ta initiativ og bygge nettverk

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.103, kode 1408 førstekonsulent, 464 000 – 523 200, eller lønnsplan 90.500 kode 1434 rådgiver, 488 000 - 583 900. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 30.01.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Fungerende fakultetsdirektør Heidi Kristensen, tlf. +47 38 14 13 79, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen