LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Instituttleder ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid

Søknadsfrist: 01.10.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig 50% åremålsstilling som instituttleder ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid for en periode på fire år fra 01.08.21.

Arbeidssted er Kristiansand.

Fakultet for samfunnsvitenskap har ca. 1.700 registrerte studenter. Instituttleder vil være administrativ og faglig leder for studieprogrammene ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid; masterstudiet i sosiologi og sosialt arbeid, master i barnevern, bachelorstudiet i sosialt arbeid, bachelor- og årsstudium i sosiologi. Instituttet gir også doktorgradsutdanning og er i tillegg tungt involvert i universitetets lærerutdanninger. Instituttet har ca. 31 faste stillinger, i tillegg til medarbeidere i tidsbegrensede tilsettingsforhold (stipendiater, postdoktor., bistillinger, timelærere etc.).

Arbeidsoppgaver

Instituttleder vil rapportere både til dekan og fakultetsdirektør. Instituttleder vil arbeide i nært samarbeid med fakultetsadministrasjonen, som samlet har 28 ansatte, og mot universitetets øvrige administrative enheter. Studieprogramlederne og forskningsgruppelederne vil være instituttleders nære medarbeidere. Det er også ansatt en instituttlederstøtte i 100 % stilling til å bistå instituttleder.

Instituttleder vil inngå i fakultetets ledergruppe.

Universitetsstyret har vedtatt instruks for instituttlederstillingen som nærmere beskriver arbeidsoppgaver og ansvar

Nødvendige kvalifikasjoner

 • vitenskapelige kompetanse, fortrinnsvis doktorgrad, innenfor et av instituttets fagområder
 • gode lederegenskaper og evne til å tenke helhetlig
 • god organisasjonsforståelse og evne til strategisk tenking
 • gode norsk- og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • evne til å sette seg raskt inn i nye arbeidsoppgaver og til å håndtere og lede endring
 • erfaring fra faglige og/eller faglig-administrative lederstillinger
 • god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren generelt, og instituttets fagområder spesielt

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper knyttet til samarbeid og evne til å initiere og gjennomføre omstillings- og fornyingsarbeid vil være vesentlig

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i er mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen plasseres i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, kode 1475 Instituttleder. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for stillingen, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Universitetsstyret har vedtatt instruks for instituttlederstillingen, og den omfatter generell faglig ledelse, utdannings- og forskningsledelse. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Se instruks for stillingen https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/instrukser-mandat-og-funksjonsbeskrivelser/instruks-for-instituttleder

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist 01.10.21.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål vedrørende søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver Anna Cecilie Eye Færavaag, tlf. 38 14 24 14, mobil 974 29 499, e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS