Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Laboratorieingeniør ved idrettsfysiologisk testlaboratorium

Søknadsfrist: 31.03.2020

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en fast stilling som laboratorieingeniør i inntil 100 % tilknyttet vårt idrettsfysiologiske testlaboratorium. Stillingen er tilknyttet Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD. -program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving har også ansvar for følgende emner og fordypninger i lærerutdanningene: Natur, helse og bevegelse og Utefag i barnehagelærerutdanningen, Kroppsøving i grunnskolelærer-utdanningen (1-7), Kroppsøving i grunnskolelærerutdanningen (5-10), Idrett i lektorutdanningen, samt deler av PPU.

Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder. Forskningsgruppene SEP-HEP: Pedagogiske og psykologiske aspekter knyttet til idrett og fysisk aktivitet og PASTA: Fysiologisk Adaptasjon til idrett, trening og fysisk aktivitet, er knyttet til Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving.

Vårt idrettsfysiologiske testlaboratorium er samlokalisert med Olympiatoppen Sør (OLT Sør). OLT Sør skal lede an og være en pådriver for å utvikle morgendagens toppidrettsutøvere og internasjonale toppidrettsutøvere i vår region sammen med særidrettene. OLT Sør sitt oppdrag er å utvikle og formidle toppidrettsrelevant kompetanse i et langsiktig perspektiv og dermed bidra til å oppfylle Olympiatoppens mandat om å kvalitetssikre, utfordre og støtte særforbundenes toppidrettsarbeid.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes skal ha hovedansvaret for drift av vårt idrettsfysiologiske testlaboratorium. Vedkommende skal ha ansvar for HMS, innkjøp av utstyr/materiell samt opplæring av sikkerhets- og testrutiner for studenter og ansatte. Involvering i laboratoriebasert undervisning og forskningsprosjekter vil være aktuelt. Testing, oppfølging og annet relevant arbeid med idretter og utøvere OLT Sør samarbeider med inngår blant arbeidsoppgavene. Den som ansettes må påberegne og tidvis arbeide utenfor kjernearbeidstid og i helger.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • mastergrad i idrettsvitenskap eller tilsvarende
 • bred erfaring med gjennomføring av ulike typer idrettsfysiologiske tester (utholdenhetstesting vektlegges spesielt) og god kjennskap til relevant utstyr
 • erfaring med idrettsfysiologisk testing utført på, og oppfølging av toppidrettsutøvere
 • gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, eller et annet skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • egenerfaring fra toppidrett
 • erfaring med Olympiatoppens testprotokoller
 • god teknisk innsikt
 • erfaring med gjennomføring av kraft og hastighetstester
 • erfaring fra arbeid i eller med forskningsprosjekter
 • undervisnings- eller formidlingserfaring

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner og en inkluderende holdning
 • evnen til å arbeide selvstendig, systematisk og god til å planlegge
 • serviceorientert og imøtekommende holdning
 • mellommenneskelige egenskaper ifm. oppfølgning av utøvere etter tester

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ kode 1434 rådgiver kr. 496 100 – 542 400 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 31.03.20.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • instituttleder Sveinung Berntsen, tlf. 38 14 10 45, mobil 90 98 97 65, e-post [email protected]
 • professor Monica K Torstveit, tlf. 38 14 18 31, mobil 916 44 402, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • personalrådgiver Turid Ervik, tlf. 37 23 37 71, mobil 909 43 527, e-post [email protected]

Søk stillingen