Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis innen planlegging og kommunikasjon

Søknadsfrist: 20.01.2020

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en til to faste 100 % stillinger som førsteamanuensis innen planlegging og kommunikasjon, tilknyttet Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging (IGUS) tilbyr to bachelorprogrammer, et i planlegging og kommunikasjon, det andre i utviklingsstudier. Det tilbyr også et masterprogram i global utvikling og samfunnsplanlegging og et relatert ph.d.-program. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø, inndelt i ulike forskningsgrupper. Som del av undervisningsporteføljen innen planlegging og kommunikasjon utlyser vi en til to 100 % stillinger som førsteamanuensis innen kommunikative og deliberative planleggingsprosesser.

Arbeidsoppgaver

Instituttet jobber gjennomgående med å styrke sitt tverrfaglig perspektiv og kompetanse, og søker en kandidat med teoretisk og metodisk ekspertise innen planleggingsfeltet, her ikke bare forstått som institusjonell, lovregulert praksis, men også som kommunikativ prosess. Vi ønsker særlig å styrke instituttets kompetanse innen tema knyttet til bygeografi, planlegging, deltakelse og makt. Videre er vi særlig interesserte i å styrke vår bruk av innovative forskningsmetoder innen planlegging og byutvikling. Aktuelle kandidater må ha relevant, spesialisert kunnskap og forskningserfaring fra noen av temaene nevnt ovenfor, kunne utvikle en tilhørende undervisningsprofil i samarbeid med kollegaer, samt bidra til en ytterligere styrking av instituttets forskningsprofil innen kommunikative og deliberative planleggingsprosesser. Som undervisningsmiljø er vi for tiden i gang med å utforske problembasert læring (PBL) som pedagogisk plattform. Erfaring med PBL er derfor foretrukket. Den aktuelle kandidaten skal kunne bidra inn i instituttets undervisning innen planleggingsfeltet, men må også kunne påregne undervisning innen samfunnsgeografi på lærerutdanningen.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som blir ansatt må ha fullført doktorgrad ved et norsk universitet eller et utenlands akkreditert universitet innen relevante samfunnsvitenskapelige fag eller humaniora.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Ønskede kvalifikasjoner

 • bred tematisk forankring innen forskning og undervisning knyttet til tema som bygeografi, planlegging, deltakelse og makt
 • erfaring fra forskning og undervisning inn i et tverrfaglig felt
 • erfaring med bruk av innovative forskningsmetoder/metodeutvikling
 • erfaring med problembasert læring

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å ta initiativ og samarbeide selvstendig
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • trygg fremfor store forsamlinger og mindre gruppe

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis kr. 573.100 - 691.400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist 20.01.20.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen