LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis i sosialt arbeid eller barnevern

Søknadsfrist: 01.12.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig 1-2 faste 100 % stillinger som førsteamanuensis i sosialt arbeid eller barnevern, tilknyttet Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for samfunnsvitenskap har fire institutter, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer, Institutt for statsvitenskap og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. For mer informasjon om fakultetet, se her.

Institutt for sosiologi og sosialt arbeid (ISS) tilbyr studier i sosiologi, sosialt arbeid og barnevern på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og bidrar i tillegg med undervisning på barnehage- og lærerutdanningene. Instituttet er i stadig vekst med økende fokus på internasjonalisering og utvikling av forskningsprosjekter og undervisning, se mer her.

Arbeidsoppgaver

Stillingene er primært tilknyttet studieprogrammene i sosialt arbeid og barnevern, men det kan også være aktuelt med undervisning inn mot andre studieprogram. De som tilsettes forventes å bidra til å utvikle fagmiljøet på tvers av studieprogrammene. Undervisning på både bachelor- og masternivå vil være aktuelt. Sentrale oppgaver vil være undervisning, veiledning, ferdighetstrening, praksisoppfølging og utvikling av emner og studieprogram, samt forskning og forskningsledelse. Instituttet har et nært samarbeid med praksisfeltet, og det er ønskelig at de som tilsettes bidrar til å videreutvikle dette. De som tilsettes vil bli tilknyttet en av fakultetets forskergrupper.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillingene kreves det dokumentert vitenskapelig kompetanse innenfor sosialt arbeid eller barnevern eller tilsvarende og profesjonsutdanning i sosialt arbeid eller barnevern. Kravet om profesjonsutdanning i sosialt arbeid kan erstattes av relevant praksiserfaring, dersom søkeren ellers har særskilt relevant vitenskapelig kompetanse.

Aktuelle søkere må ha innlevert doktoravhandlingen til godkjennelse før søknadsfristen. Avhandlingen må være godkjent/disputas gjennomført før vedtak om ansettelse kan foretas.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse. For ansettelse som førsteamanuensis kreves vitenskapelig kompetanse på doktorgradsnivå i sosialt arbeid/barnevern eller tilsvarende.

I tillegg kreves det dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt fullføre UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig ved ansettelsestidspunktet. Søkeren må også beherske engelsk muntlig og skriftlig.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig med praksis fra sosiale tjenester og/eller barnevern, samt bred og omfattende forskningsproduksjon og deltakelse i relevante nasjonale og internasjonale faglige nettverk.

Relevant undervisningserfaring (akademiske forelesninger, seminarer, veiledning, kurs o.l.) er også ønsket.

Ved rangering av søkerne vil det legges vekt på søkernes kompetanse og spesialisering i forhold til behovet ved instituttets profesjonsutdanninger: Sosialt arbeid i velferdstjenester som NAV, barnevern, rusomsorg, psykisk helse og eldreomsorg, dessuten marginalisering og minoritetsperspektiver, tverrprofesjonelt samarbeid, samspill mellom offentlig, privat og frivillig sektor, og digitalisering og kommunikasjon i sosialt arbeid. Andre tema vil også kunne vurderes, forutsatt at relevansen for sosialt arbeid og/eller barnevern er tydeliggjort.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • god formidlingsevne
 • evne til å arbeide målrettet, strukturert og selvstendig.

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse.

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510 kode 1011 førsteamanuensis kr. 730 000 - 780 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen».

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • attester og vitnemål (bachelor- og masterdiplom m/ karakterutskrift)
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 5 publikasjoner; ph.d.-avhandling regnes som 3 publikasjoner)
 • evt. dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 01.12.2023

Kontaktinformasjon

For faglige spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver Anna Cecilie Eye Færavaag, tlf. 38 14 24 14, mobil 974 29 499, epost: anna.c.faravaag@uia.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS