LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 25.04.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Institutt for rettsvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Undervisning både i Kristiansand og Grimstad må påregnes. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Handelshøyskolen, som er AACSB akkreditert, har ca. 2000 studenter og ca. 100 vitenskapelige ansatte og tilbyr studier innen økonomi og administrasjon, HR, markedsføring, entreprenørskap, rettsvitenskap og innovasjon, på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og med god søkning til studiene. Det tilbys også en rekke emner innen etter, - og videreutdanning i tillegg til en erfaringsbasert MBA (Executive Master in Business Administration). Det legges vekt på internasjonale, innovative og ansvarlige perspektiver i alle programmene, og det har de siste årene også vært en betydelig rekruttering av ansatte internasjonalt.

Institutt for rettsvitenskap, som er et av fire institutter ved Handelshøyskolen, har ansvar for bachelorprogrammet i rettsvitenskap som ble etablert høsten 2011. I tillegg underviser instituttets ansatte i juridiske emner som inngår i øvrige studier ved Universitetet i Agder, samt kurs for etter- og videreutdanning. Fagmiljøet ved instituttet er i stadig vekst, og består av ca. 15 årsverk fordelt på 17 vitenskapelig ansatte. Bachelorstudiet i rettsvitenskap har ca. 70 studenter per årskull og meget gode søkertall. I tillegg arbeides det med utvikling av nye studietilbud.

Arbeidsoppgaver

Til stillingen ligger forskningsplikt, samt undervisningsplikt både i tilknytning til bachelorprogrammet i rettsvitenskap og emner som inngår i studieprogram ved andre enheter ved UiA. Det kan også bli aktuelt med undervisning i emner som tilbys som etter- og videreutdanning.

Nødvendige kvalifikasjoner

Generelle krav til stilling som førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Ytterligere nødvendige kvalifikasjoner til den utlyste stillingen er:

 • mastergrad i rettsvitenskap
 • bred arbeidserfaring med privatrett
 • bred erfaring med forskning og undervisning innenfor privatrett
 • evne og vilje til å bidra til utviklingen av utdanningstilbudet innen rettsvitenskap og den rettsvitenskapelige forskningen ved Universitetet i Agder.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig ved ansettelsestidspunktet.

Ved prioriteringen mellom kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på instituttets undervisningsforpliktelser.

Ønskede kvalifikasjoner

 • aktivt forskende innen fagområdet
 • faglig nettverk, nasjonalt og internasjonalt

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • engasjement for faget
 • vilje til å benytte ulike pedagogiske tilnærmingsformer
 • stor arbeidskapasitet
 • betydelig fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor og spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med stor faglig frihet og rom for individuell utvikling
 • mulighet til å bidra til videreutviklingen av den norske juristutdannelsen
 • gode velferdsordninger og en god pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 670 100 – 850 000 bro pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. I lenken finnes mer informasjon om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk. Benytt lenken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk, i tillegg til dokumentasjon beskrevet under UiAs kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse:

 • CV
 • vitnemål
 • relevante attester
 • fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon og andre relevante aktiviteter
 • inntil fem vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • en kort redegjørelse for de vedlagte vitenskapelige arbeider
 • bedømmelse av doktoravhandling

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • seniorrådgiver HR, Anna Færavaag, tlf. 38 14 24 14, mobil 974 29 499, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS