Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i kroppsøving

Søknadsfrist 07.02.2020

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i kroppsøving. Stillingen er tilknyttet Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD. -program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving har også ansvar for følgende emner og fordypninger i lærerutdanningene: Natur, helse og bevegelse og Utefag i barnehagelærerutdanningen, Kroppsøving i grunnskolelærer-utdanningen (1-7), Kroppsøving i grunnskolelærerutdanningen (5-10), Idrett i lektorutdanningen, samt deler av PPU.

Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder. Forskningsgruppene SEP-HEP: Pedagogiske og psykologiske aspekter knyttet til idrett og fysisk aktivitet og PASTA: Fysiologisk Adaptasjon til idrett, trening og fysisk aktivitet, er knyttet til Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes skal involveres i undervisning på grunnskolelærerutdanningen, master med fordypning i kroppsøving, lektorutdanning i idrettsfag samt vår praktisk-pedagogiske utdanning. Vedkommende skal undervise i kroppsøvingsdidaktiske emner. Undervisning i andre idretts- eller friluftslivsrelaterte emner kan også være aktuelt. Veiledning av bachelor- og masterstudenter må påberegnes. Den som ansettes må forventes å delta i forskningsprosjekter med skolen som arena og kroppsøving som forskningsfelt.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Master eller hovedfag i kroppøving eller idrettsvitenskap med innretning mot pedagogikk eller kroppsøving
 • Erfaring fra arbeid som lærer i kroppsøving eller idrettsfag i grunn- og/eller videregående skole

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • PhD i, kroppsøving, utdanningsvitenskap, idrettsvitenskap eller tilsvarende
 • Prosjekterfaring fra forskningsprosjekter med barn og unge samt skolen som arena
 • Undervisningserfaring fra høyere utdanning
 • Erfaring fra undervisning i aktivitetslære og/eller friluftsliv
 • Veiledererfaring på høgskole-/universitetsnivå

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og en inkluderende holdning
 • Evnen til å tenke nytt og kreativt

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 552 800 – 667 200bro pr år, kode 1198 førstelektor, kr 552 800 – 667 200 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 442 300 - 594 400 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten, skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • beskrivelse av masteroppgave (ev. hovedfag) og eventuelt doktorgradsavhandlingens tematikk/forskningsfokus
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist 07.02.20.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Sveinung Berntsen, tlf. 38 14 10 45, mobil 90 98 97 65, e-post [email protected]
 • Fakultetsdirektør Veslemøy Rabe, tlf. 37 23 37 45, mobil 918 73 590, e-post [email protected]

Søk stillingen