Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i prosjektledelse og/eller verdikjedestyring

Søknadsfrist: 10.03.2020

Om stillingen

Ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, er det ledig to faste stillinger som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor innenfor prosjektledelse og/eller verdikjedestyring. Stillingene er tilknyttet Institutt for arbeidsliv og innovasjon med arbeidssted ved Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

UiA Handelshøyskolen er en AACSB-akkreditert handelshøyskole med 2000 studenter og 90 vitenskapelige ansatte. Handelshøyskolen utdanner blant annet siviløkonomer og i samarbeid med Fakultet for teknologi og realfag utdanner vi sivilingeniører. Vi tilbyr studier innen økonomi og administrasjon, HR, markedsføring, rettsvitenskap og innovasjon, på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det er god søkning til alle studiene. Det tilbys også en rekke emner på etter- og videreutdanning i tillegg til en erfaringsbasert MBA (Executive Master in Business Administration). Det legges vekt på internasjonale, innovative og ansvarlige perspektiver i alle programmene, og det har de siste årene også vært en betydelig rekruttering av ansatte internasjonalt.

Institutt for arbeidsliv og innovasjon er ett av fire institutter ved Handelshøyskolen, med 26 faglig ansatte og er lokalisert i Grimstad. Instituttet har ansvar for undervisning innen industriell økonomi og teknologiledelse, innovasjon og kunnskapsutvikling, samt HR og arbeidsliv ved Handelshøyskolen. Instituttet har aktive forskere innen alle disse fagområdene.

Arbeidsoppgaver

UiA Handelshøyskolen tilbyr et toårig masterprogram i industriell økonomi og teknologiledelse i samarbeid med Fakultet for teknologi og realfag. Masterprogrammet tilbyr fordypning innenfor prosjektledelse, verdikjedestyring, bedriftsøkonomi, industriell anskaffelse, risikostyring og teknologiledelse.

Vi ønsker særlig søkere med bakgrunn i prosjektledelse og/eller verdikjedestyring. Imidlertid er også andre fagområder innen fagfeltet industriell økonomi og teknologiledelse aktuelle, slik som ledelse, organisasjon og innovasjon. Innsikt i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder er en styrke. Relevant erfaring fra industrien er en fordel.

De som tilsettes forventes å spille en stor rolle i driften av masterprogrammet i industriell økonomi og teknologiledelse. Det inkluderer undervisning på flere av emnene i programmet og veiledning av studenter som skriver masteroppgaver. Under veiledning arbeider studenter ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon i nær tilknytning til næringslivet i forbindelse med emneoppgaver, masteroppgaver, praksisoppgaver m.m. Den som tilsettes, vil medvirke direkte i disse prosessene. Det forventes også at de som tilsettes deltar i utviklingen av masterprogrammet, og at de tar initiativ til forskningsprosjekter relatert til programmet for å få eksterne midler som kan brukes til forskning og til å lønne vitenskapelig tilsatte i midlertidige stillinger.

I tillegg til publikasjoner, helst i internasjonale tidsskrifter, bør de som tilsettes ha erfaring fra samarbeid med industrien, erfaring fra ledelse av forskningsprosjekter, interesse for praktisk anvendelse av forskningen og gode kommunikasjonsevner. Det forventes at de som tilsettes skal arbeide tett sammen med den regionale industrien, og det er derfor nødvendig at man behersker norsk eller et annet skandinavisk språk flytende.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • ph.d. (for stillingen som professor og førsteamanuensis)
 • master (for stillingen som førstelektor og universitetslektor)
 • kunnskap innen ett eller flere av følgende fagområder
  • prosjektledelse
  • verdikjedestyring
  • teknologiledelse
  • industriell økonomi
  • innovasjon
  • organisasjon og ledelse
 • skrive og snakke norsk/skandinavisk og engelsk flytende ved ansettelsestidspunktet
 • svært gode kommunikasjons -og samarbeidsevner

For stillinger som professor/førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som dosent/førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Ved rangering av søkerne vil det legges vekt på søkernes kompetanse og spesialisering i forhold til instituttets behov.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • kompetanse innenfor relevant fagområde, fortrinnsvis førstekompetanse
 • undervisningserfaring fra UH-sektoren innen fagområdene
 • evne til strategisk tenking
 • erfaring med samarbeid med næringsliv og/eller offentlig forvaltning
 • evne til å raskt å sette seg inn i nye digitale verktøy og ta disse i bruk

Personlige egenskaper

 • svært gode kommunikasjons -og samarbeidsevner
 • proaktiv
 • kreativ
 • vilje til å benytte ulike pedagogiske tilnærmingsformer
 • stor arbeidskapasitet
 • betydelig fleksibilitet
 • evne til å jobbe besluttsomt og å levere i henhold til korte tidsfrister

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 720 000 - 925 000 bto pr år, kode 1532 dosent, kr 720 000 - 925 000 bto pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 650 000 - 800 000 bro pr år, kode 1198 førstelektor, kr 650 000 - 800 000 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 550 000 - 700 000 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet. Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren og gjennomført egnethets tester. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • referanser med kontaktinformasjon
 • liste over publikasjoner, inkludert artikler til vurdering, forskningspresentasjoner og forskningsformidling
 • vitenskapelige arbeider (inntil 15)
 • en liste over pågående forskningsprosjekter
 • en liste over medlemskap i akademiske organisasjoner og verv, roller og styremedlemskap i akademiske redaksjoner
 • en side med oppsummering av
  • forskningsinteresse og forskningsløp
  • filosofi og tilnærming til undervisning
 • oversikt over de siste underviste emner med studentevaluering

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 10. mars 2020.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver, personal, Anna Færavaag, tlf. 38 14 24 14, mobil 974 29 499, e-post [email protected]

Søk stillingen