LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i pedagogikk

Søknadsfrist: 05.11.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i pedagogikk innen barnehagelærerutdanningene

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk. Stillingen er tilknyttet barnehagelærerutdanningen ved Institutt for pedagogikk. Hovedarbeidssted er Campus Grimstad, men det må også påregnes undervisning på Campus Kristiansand. Tiltredelsestidspunktet for stillingen er snarest mulig eller etter avtale med fakultetet.

Instituttet har for tiden ca. 65 ansatte i vitenskapelige stillinger og 14 Ph.d.-kandidater. Instituttet tilbyr utdanninger i pedagogikk som års-, bachelor- og masterstudium, spesialpedagogikk som bachelor- og masterstudium, samt fordypning i pedagogikk ved fakultetets ph.d.-program. Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet ved UiA er tilknyttet Institutt for pedagogikk. I tillegg er instituttet tungt involvert i utdanningstilbud innen lærerutdanningene som for eksempel praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU) og yrkesfag (PPU-Y), grunnskolelærerutdanning (GLU), barnehagelærerutdanning (BLU/ABLU), tospråklig bachelor og comparative education, samt master i barnehagekunnskap. Fakultetet tilbyr etter- og videreutdanning til kommuner, fylker, privat næringsliv og offentlige institusjoner på campus, samt desentraliserte skole- og regional barnehageutvikling.

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal dekke oppgaver på disse områdene:

- undervisning og veiledning innen barnehagelærerutdanningene

- kontakt med praksisfelt og oppfølging av studenter i praksis

- fagutvikling i samarbeid med lærerutdanningen og andre institutter

- regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen - Rekomp

- etter- og videreutdanning for personal i barnehagen

- forsknings- og utviklingsarbeid

Den som ansettes vil inngå i en felles stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov, og må også regne med å ta del i administrative oppgaver. Forskningstid vil tildeles etter de prinsippene som gjelder ved UiA og instituttet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

- vitenskapelig kompetanse på minimum hovedfag/mastergradsnivå i pedagogikk med vekt på barnehagelærerutdanning eller tilsvarende

- for stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

- god kjennskap til den norske barnehagelærerutdanningen, småbarns- og barnehagepedagogikk

- erfaring fra pedagogisk arbeid og ledelse i barnehagen

- god kjennskap til rammeplanen og kompetansestrategien for fremtidens barnehage

- erfaring fra undervisning på høgskole- eller universitetsnivå

- basiskompetanse i pedagogisk formidling og undervisning (Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse må i løpet av to år gjennomføre kurs i universitetspedagogikk).

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig fra første arbeidsdag. Den må også beherske engelsk flytende muntlig og skriftlig.

Ønskede kvalifikasjoner

- relevant etter- og videreutdanning innen veiledning

- kreative tilnærminger til pedagogisk formidling i barnehager og formidling generelt

- forsknings- og formidlingserfaring fra høgskole/universitet

- erfaring med utvikling og bruk av digitale læringsressurser

Den som blir tilsatt, kan også bli pålagt andre arbeidsoppgaver. Vedkommende må kunne delta i undervisning, veiledning, eksamensarbeid og administrasjon innenfor de aktuelle fagområdene etter gjeldende bestemmelser.

For søkere uten forskerutdanning vil det legges vekt på tydelige ambisjoner og realistiske planer om å involvere seg i forskning.

Det forventes deltakelse i relevante forskningsgrupper på instituttet og bidrag til samarbeid på tvers av instituttets fagmiljø.

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

- evner til kommunikasjon og samarbeid

- organisatoriske evner og selvstendighet

- evne til å arbeide systematisk og målrettet

- evne til å ta initiativ og å fullføre oppgaver

- fleksibilitet og mobilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

- varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag

- en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø

- et sterkt fagmiljø og et godt kollegafellesskap som vektlegger tverrfaglig samarbeid

- moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

- medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011/1198 førsteamanuensis/førstelektor, kr 626 100 - 702 100 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor, kr 563 900- kr 650 300 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for stillingen, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

- CV

- attester og vitnemål

- publikasjonsliste

- vitenskapelige arbeider (inntil 10), inkludert master/hovedfagsoppgave, eventuelt doktorgradsavhandling

- dokumentasjon av didaktisk og annet relevant arbeid

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk, eller engelsk.

Søknadsfrist: 05.11.21.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

• Assisterende instituttleder Kristin Severinsen Spieler, mobil 909 22 179, e-post: [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

• Seniorrådgiver, personal Sevleta Memic, tlf. 38 14 20 94, mobil 951 83 570, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS