LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i matematikk, statistikk eller fysikk

Søknadsfrist: 12.04.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig en midlertidig 100% stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i matematikk, statistikk eller fysikk, tilknyttet Institutt for ingeniørvitenskap for en periode på 3 år. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for ingeniørvitenskap er det største instituttet ved Universitetet i Agder, og har et sterkt fagmiljø med ca. 140 ansatte i vitenskapelige og tekniske stillinger. Instituttet er eneste utdanningsinstitusjon i Norge som tilbyr både bachelor, master og doktorgradsutdanning i mekatronikk. I tillegg tilbyr instituttet bachelor, master og doktorgradsutdanninger i fornybar energi og byggdesign, samt mastergradsstudium i industriell økonomi og teknologiledelse som gis i samarbeid med Handelshøgskolen ved UiA. Instituttet har tett samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning, både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet leder to nasjonale centres of excellence; senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) - Offshore Mechatronics og, sammen med Instituttet for Matematisk Fag, senter for fremragende utdanning (SFU) – MatRIC.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes skal jobbe sammen med gruppen på fellesfag med undervisning innen matematikk, statistikk og fysikk for ingeniørstudenter. I tillegg skal den som ansettes bidra inn mot arbeidet til fakultetes senter for fremragende utdanning MatRIC (Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching). MatRIC arbeider med å viderutvikle matematikkundervisning og læring i studieprogram som ingeniørfag, naturfag, økonomi og lærerutdanning, ved UiA, nasjonalt og internasjonalt. Den som ansettes skal være med å videreutvikle matematikkundervisningen innen ingeniørfag. UiA jobber med å få en tettere integrasjon mellom matematikk og de forskjellige ingeniørfagene, og vi søker en samarbeidsvillig og innkluderende person som bidrar i dette. Vi ønsker at den som ansettes skal forske på undervisning og delta i MatRIC sitt nasjonale og internasjonale nettverk.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • PhD/mastergrad i matematikk, statistikk eller fysikk. Søkere som har PhD/mastergrad i ingeniørfag eller lignende og som har en sterk bakgrunn i matematikk er også aktuelle.
 • Den som ansettes må kunne undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med undervisning og gjerne ved bruk av aktive læringsmetoder
 • Erfaring med forskning på egen undervisning
 • Erfaring med matematisk modellering
 • Erfaring med bruk av programmering

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsvillig og innkluderende
 • Engasjement for undervisning
 • Gode formidlingsegenskaper
 • God til å bygge nettverk

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 555 800-670 100 brutto pr. år, kode 1198 førstelektor, kr 555 800-670 100 brutto pr. år, eller kode 1009 universitetslektor kr 507 400-608 200 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10 eller 15)
 • Ev. dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 12.04.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS