LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Forsker (kurator) i zoologi

Søknadsfrist: 02.10.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for Teknologi og Realfag er det ledig en fast 100 % stilling som forsker og kurator i zoologi, tilknyttet til Naturmuseum og botanisk hage. Arbeidssted er Campus Kristiansand, ved Naturmuseet. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Naturmuseum og Botanisk Hage (NBH) er Sørlandets eneste naturhistoriske museum, og har siden 2017 vært en del av Universitet i Agder.

NBH forvalter og utvikler vitenskapelige samlinger innen fagområdene botanikk (~87.000 objekter), geologi (~10.000 objekter), og zoologi (~7.000 objekter). Det er de vitenskapelige samlingene som utgjør selve kjernen til museet. Samlingene utgjør tilgjengelig dokumentasjonsmateriale av natur og naturtilstand i Norge generelt, men med Agder som fokus- og ansvarsområde. Den zoologiske samlingen består hovedsakelig av skinnlagte pattedyr og fugler, kranier og fugleegg, samt vevsprøver.

Samlingene er kjernen i virksomheten, og NBHs visjon er å «vekke nysgjerrighet og være en kilde til kunnskap om naturen». NBH skal dermed, gjennom sine samlinger, stimulere til forskning og undervisning innenfor naturhistorie og formidling til allmennheten.

NBH er et relativt lite naturhistorisk museum som er avhengig av godt tverrfaglig samarbeid innad, i tillegg til nettverksbygging utad. Til dette arbeidet trenger vi en motivert, samarbeidsvillig og initiativtakende zoolog.

Arbeidsoppgaver

 • innsamling og kuratering av samlinger, herunder dokumentasjon av regionens dyreliv
 • samlingsbasert forskning og formidling (inkl. produksjon og publisering av fagartikler, foredrag etc.)
 • tilgjengeliggjøring av samlingene innen forskning og undervisning
 • utadrettet kunnskapsformidling (foredrag, ekskursjonsledelse, populærvitenskapelig tekstproduksjon etc.)
 • mediekontakt (radio, TV, aviser)
 • innovativ produksjon av utstillinger og informasjonsmateriell
 • håndtere publikumshenvendelser (besvare spørsmål, artsbestemmelser av ymse dyr, håndtering av skadede dyr bragt til museet etc.)
 • opprettholde og utvikle kontakt med nasjonale og internasjonale institusjoner med samme ansvarsfelt

Nødvendige kvalifikasjoner

 • sterk faglig bakgrunn i systematisk zoologi (PhD eller MSc med relevant erfaring)
 • bred kjennskap og erfaring med artsbestemmelse av terrestriske vertebrater
 • erfaring med bruk av vitenskapelige samlinger innen forskning (for eksempel museomics)
 • initiativ til strategisk innsamling som beriker museets samlinger, i henhold til museets samlingsplan
 • initiativ til utvikling og tilgjengeliggjøring av museets samlinger innen forskning og utdanning
 • gode kommunikasjonsevner og formidlingserfaring
 • gode software- og IT-kunnskaper

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det stilles også krav om at den som ansettes behersker engelsk godt, både skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • museal erfaring
 • kjennskap og erfaring med databaser og nøyaktig oppdatering
 • undervisnings- og veiledererfaring fra høyskole eller universitet
 • kjennskap til og erfaring med konserveringsteknikker for vertebrater, eller vilje til å lære seg dette og kunne benytte dem i samlingsarbeidet
 • erfaring med søknad om og tildeling av eksterne midler
 • sterkt internasjonalt og nasjonalt faglig nettverk
 • førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som selvstendighet, samarbeidsevne, kreativitet, eget engasjement og evne til å engasjere publikum er viktig. Den som tilsettes må kunne representere NBH og UiA på en god måte.

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1108 forsker, kr 540 000 – 590 000 brutto pr. år, eller kode 1109 forsker, kr 630 000 – 690 000 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Søknadsbrev med begrunnelse for søknaden
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid.
 • Attester, vitnemål og annen dokumentasjon på utdanning
 • Liste over relevante vitenskapelige/faglige publikasjoner
 • Liste over relevante populærvitenskapelige bidrag (foredrag, bokkapitler, avisinnlegg, blogg)
 • Liste over relevante mediainnslag (radio, tv, avis)
 • Dokumentasjon på eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner.
 • Dokumentasjon på øvrige kvalifikasjoner

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 02.10.23.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen og søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS